Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 25 Epoxymørtel

Epoxymørtel der bl.a. kan anvendes som kapillarbryder i storkøkkener og svømmebassiner.

LIP 25 Epoxymørtel er meget velegnet som kapillarbryder i f.eks. storkøkkener, slagterier, mejerier, bryggerier, badeanstalter m.m, hvor der anvendes kapillarbryder i underlaget ved gennembrydninger. Kapillarbryder anvendes for at hindre vandsabsorbering, og dermed hindre bakteriel vækst. Den kemiske modstandsdygtighed sikrer at epoxymørtlen forbliver stabil ved eks. kemisk rengøring.

 

Hvis der eksempelvis anvendes LIP 2K Vådrumssystem, strøes der et lag tørt kvartssand i overfladen af den uhærdede epoxymørtel. Dette sikrer god vedhæftning. Når epoxymørtlen er hærdet fejes og støvsuges overskydende sand væk inden det næste lag påføres.

 

LIP 25 Epoxymørtel kan også anvendes ved reparationer i industrigulve og lignende.

10 liter - Varenummer 80117 , DB nr. 2084728
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C.

Anvendelsestid

Ca. 25 min ved 20°C.

Forbrug

Ca. 2,4 liter pr. sæt svarer til:

Ca. 3 stk. Ø200 GA.

Ca. 10 stk montagebolte.

Tørretid

Efter 24 timer ved 20°C kan videre behandling udføres.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares mørkt og køligt.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares mørkt og køligt.

Vejledning

Underlag

Alle faste, bæredygtige underlag. Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 4 uger med sammenhængsstyrke på min. 1,5 N/mm².

 

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, cementslam og være fri for udblomstringer m.m.

Afrensning af kalk, fedt og sæberester kan

foretages med LIP Grundrens/LIP Klinkerens.

Ved reparationer i gulve og lignende, anvendes LIP Epoxy Primer umiddelbart inden LIP Epoxymørtel anvendes (våd i våd).

 

Brugsanvisning

De 2 Epoxykomponenter, LIP Epoxy hærder -A og LIP Epoxy Harpiks -B, blandes med rørekrog/piskeris på en langsomtgående boremaskine evt. i den medfølgende spand. Blandetid er ca. 3-4 min. Herefter tilsættes, det medleverede, LIP ovntørret kvartssand, komponent C.

 

Blandetid ca. 3-4 min.

 

VIGTIGT: Rørekrog, spand og andet værktøj skal være helt rent for at undgå ændringer i konsistens og materialeegenskaber. De afvejede enheder må ikke deles. Underlag og arbejdstemperatur skal være mellem 10°C og 25°C. Undgå at arbejdet udføres i direkte sol. Anvendelsestid ca. 25 min. ved 20°C.

 

LIP 25 Epoxymørtel iføres med almindeligt murerværktøj eks. spandske, fugeske, og overfladen strøes straks med LIP Ovntørret Kvartssand, pose D. Når epoxymørtlen er tør fejes og støvsuges overfladen grundigt.

 

Rengøring

Rester af LIP 25 Epoxymørtel på værktøj og lignende afrenses straks efter brug med sprit. Hærdet epoxymørtel kan kun fjernes mekanisk.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA blade og gældende normer. LIP garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold, trykfejl, ændring i lovgivning mm. ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.