Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Betonbinder

Til forbedring af egenskaber i mørtel og beton.

LIP Betonbinder er en vandbaseret polymerdispersion som kan anvendes både inden- og udendørs. LIP Betonbinder anvendes som tilsætning til cementbaserede mørtler og beton og bidrager effektivt til en markant øget bearbejdelighed.​

LIP Betonbinder kan desuden anvendes som vedhæftningssvumme til pudsmørtler og puds­lag, og giver ved tilsætning mørtlen en ­forøget fleksibilitet og trykstyrke. LIP Betonbinder har en vandtætnende effekt, og øger mørtlens modstandsevne overfor kemiske påvirkninger. Tilsætning af LIP Betonbinder reducerer risikoen for revnedannelser i mørtel/pudslag og giver generelt en mere holdbar mørtel/puds.

1 liter - Varenummer 703023 , DB nr. 1731188
2,5 liter - Varenummer 703009 , DB nr. 1706622
10 liter - Varenummer 703016 , DB nr. 1706621
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C.

Type

Polymerdispersion.

pH værdi

6-7.

Forbrug

Ca. 10-12% LIP Betonbinder i forhold til cementvægten.

Som vedhæftningssvumme: 0,1 l/m²/lagtykkelse.

Som additiv til mørtel: 0,3–0,4 l / 10 l mørtel.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

Vejledning

Underlag​

LIP betonbinder kan bruges på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks, og overfladeslam m.m.​

Underlaget skal følge gældende regler, anvisninger og være håndværksmæssigt korrekt udført.​

Forbehandling ​

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og fri for urenheder, skillemidler og cementslam.​

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. ​

Konstateres overfladeslam slibes denne bort. Glatte overflader gøres ru ved slibning​.

Sugende underlag forvandes. Der må ikke forekomme frit vand på overfladen.​

 

Brugsanvisning ​

LIP Betonbinder skal altid fortyndes med vand i forholdet 1:3 inden anvendelse og omrystes før brug​.

 

Blandingsforhold som svummemørtel til puds­lag:​
1 rumdel sand/grus blandes med 1 rumdel cement. Der tilsættes LIP Betonbinder indtil massen opnår en passende konsistens. Svummemørtlen kostes herefter grundigt ned i underlaget. Afretning foretages herefter vådt i vådt. Foretages afretningen ad flere omgange svummes der mellem hvert nyt lag.​

 

Blandingsforhold som tilsætning til mørtel:​
1 rumdel cement blandes med 2-3 rumdele sand/grus. Der tilsættes LIP Betonbinder indtil massen opnår den ønskede konsistens. Herefter udlægges mørtlen på normal vis.​

 

Blandingsforhold som tilsætning til LIP Støbemix:​
LIP Betonbinder fortyndes med vand i forholdet 1:3. Der tilsættes ca. 2 l. blandevæske til 25 kg LIP Støbemix svarende til 0,5 l. LIP Beton­binder.​

 

LIP Betonbinder anvendes typisk som tilsætning til følgende produkter:​

  • Tyndpudsmørtler ​
  • Reparationsmørtler​
  • Pudsemørtler – f.eks. sokkelpuds, vægpuds ​
  • Færdigmørtler​
  • Traditionel beton​

 

Rengøring

Rengør værktøjet i vand inden betonbinderen tørrer. Indtørret betonbinder fjernes mekanisk eller med et opløsningsmiddel, f.eks. acetone. Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker under arbejdet, da produktet hæfter stærkt til huden. ​

 

Generelt​

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.​

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.