Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Special Cement

Hurtighærdende cement med høj trykstyrke til inden- og udendørs brug

LIP hurtighærdende specialcement kan anvendes til mindre hurtighærdende støbeopgaver og reparationsarbejde, så som f.eks. faststøbning af stolper, støbning af mindre gulve, trappetrin, sokkelpuds samt udbedring af disse, hvor man ønsker en hurtig afhærdning. LIP Special Cement anvendes også i forbindelse med LIP Vådrumssystem, hvor det blandes med LIP 2K Vandtætningsbinder.

5 kg - Varenummer 500011 , DB nr. 5695814
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Blandingsforhold

Til cementpuds: blandes 1 del cement med 3 dele sand.

Til afretningslag: blandes 1 del cement med 4 dele sand.

Til faststøbning af stolper mm: blandes 1 del cement med 3 1/2 dele sand og 5 dele sten.

 

Kornstørrelse sand: 0-4 mm.

Kornstørrelse sten: 4-32 mm, afhængigt af støbeopgave.

Begyndende afbinding

Ca. 2 timer ved 20°C

Klar til flisebelægning

Efter ca. 4-5 timer ved 20°C

Lagtykkelse

1-2 mm ved blanding af LIP Vandtætningspasta

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C

Afprøvninger

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Produktindhold

- mindre end 2 mg chromat/kg tør cement

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage

Vejledning

Underlag i forbindelse med vådrum

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med maks. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på maks. 0,5%. 

Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, terrazzo, gamle fliser eller klinker.

 

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens. På stærkt sugende underlag indendørs som f.eks. ubehandlet porebeton, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. Stærkt sugende underlag udendørs forvandes.

 

Brugsanvisning

Hæld lidt vand i baljen og tilsæt sand (sten) og cement. Der blandes godt mens der tilsættes vand i passende mængde. Der blandes til der opnås en ensartet konsistens.

 

Det anbefales at bruge en hurtiggående blander for at opnå en ensartet blanding. Undgå at tilsætte mere vand end højst nødvendigt. Jo mere vand, jo svagere bliver blandingen.

 

Til blanding af vandtætningspasta blandes LIP Cement med LIP Vandtætningsbinder i forholdet 1:1.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ­ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produkt­information ­henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore ­produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor ­kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.