Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Støbemix

Cementbaseret mørtel.

LIP Støbemix anvendes til afretning og lægning af mindre gulve, støbearbejder, betonreparationer, faststøbning af pæle, sokkelpuds, fugning m.m. Kan benyttes både inden- og udendørs. Lagtykkelse ved afretning maks. 60 mm.

25 kg - Varenummer 100259 , DB nr. 5780190
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C.

Blandingsforhold

Ca. 0,09 liter vand pr. kg pulver svarende til 2,2 liter vand pr. 25 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 1 time ved 20°C.

Gangbar

Efter ca. 24 timer ved 20°C.

Lagtykkelse

10-60 mm.

Klar til flisebelægning

Efter ca. 7 døgn ved 20°C.

Klar til tæt belægning

Efter udtørring.

Fuld belastning

Efter 28 døgn ved 20°C.

Forbrug

Ca. 21 kg pr. m²/cm.

Densitet

Ca. 2,1 kg/liter opblandet.

Trykstyrke

30 N/mm².

Afprøvninger

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Forbehandling

Afrensningaf fedt og sæberester foretages  med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af overfladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning  skal  altid foretages til porelukning og støvbinding.

 

Brugsanvisning

LIP Støbemix blandes i forholdet ca. 0,09 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til ca. 2,2 liter pr. 25 kg sæk. Iblanding af varmt vand kan medføre øget risiko for svind. En effektiv blanding foretages i en lukket blandemaskine eller i balje/spand med boremaskine.

 

Forarbejdningstiden på LIP Støbemix er ca. 1 time. Blanding, udlægning, nivellering og glitning skal udføres i én samlet arbejdsgang. Fladerne må kun dimensioneres så store, at de kan færdiggøres indenfor forarbejdningstiden. Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger forarbejdningstiden.

 

Der skal ved udlægning tages hensyn til svind- og dilitationsfuger efter de samme retningslinier som ved almindelig betonstøbning.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.