Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Støbemix

Cementbaseret mørtel.

LIP Støbemix anvendes til afretning og lægning af mindre gulve, støbearbejder, betonreparationer, faststøbning af pæle, sokkelpuds, fugning m.m. Kan benyttes både inden- og udendørs. Lagtykkelse ved afretning op til 60 mm.

25 kg - Varenummer 100259 , DB nr. 5780190
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C.

Blandingsforhold

Ca. 0,09 liter vand pr. kg pulver svarende til 2,2 liter vand pr. 25 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 1 time ved 20°C.

Gangbar

Efter ca. 24 timer ved 20°C.

Lagtykkelse

10-60 mm.

Klar til flisebelægning

Efter ca. 7 døgn ved 20°C.

Klar til tæt belægning

Efter udtørring.

Fuld belastning

Efter 28 døgn ved 20°C.

Forbrug

Ca. 21 kg pr. m²/cm.

Densitet

Ca. 2,1 kg/liter opblandet.

Trykstyrke

30 N/mm².

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag  

LIP Støbemix kan udføres i fast kontakt på beton eller cementslidlag, eller som svømmende konstruktion på folie eller støbebats ect. I konstruktioner hvor LIP Støbemix udlægges i fast kontakt til underlaget, kræves minimum 10 mm lagtykkelse.

Udlagt som svømmende konstruktion er min. lagtykkelse 45 mm. Ved udførelse i fast kontakt til underliggende beton etc. skal den samlede konstruktion være tør før der pålægges tæt belægning.

 

Forbehandling  

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af over­fladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid ­foretages til porelukning og støvbinding.

Når LIP Støbemix udlægges i fast kontakt skal underlaget være stabilt/fast, tørt og uden skillemidler.

Underlaget skal inden udlægning af LIP Støbemixmix påføres et svummelag. Svummemørtlen ­blandes på følgende måde:

1 del vand

1 del LIP Betonbinder (fortyndes med vand 1:3)

2 dele LIP Støbemix

 

Svummemørtlen røres godt sammen, til en passende konsistens.

Svummemørtlen kostes herefter ud på det klargjorte underlag og LIP Støbemix udstøbes ned i det fugtige svummede underlag vådt i vådt.

 

Brugsanvisning  

LIP Støbemix blandes i forholdet ca. 0,09 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til ca. 2,2 liter pr. 25 kg sæk.
 
LIP Støbemix skal blandes i min. 5 minutter i tvangs/fritfaldsblander eller piskeris. Når en blanding er opblandet, tømmes tvangs- eller fritfaldsblanderen helt for indhold inden evt. ny blanding opstartes.
På konstruktioner med træbjælkelag monteres en trykfast isolering mellem bjælkerne, og der udlægges et glidelag bestående af 2 lag geotextil. Herefter udlægges et armeringsnet i 100x100x6 mm.

Efter komprimering afrettes overfladen med retskinne eller retholt og pudses sammen. Hvis nødvendigt glittes overfladen, så den fremstår glat og lukket. Udlægning, sammenpudsning og glitning skal udføres i én arbejdsgang. Påbegynd derfor ikke større arealer, end det er muligt at færdiggøre indenfor den angivne forarbejdningstid på ca. 1 time.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Emballage

25 kg plastlamineret papirpose.

 

Farve

Grå.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • I vådrum skal der altid udføres vandtætning/vådrumssikring ovenpå støbemassen.
  • Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give svindrevner.
  • Der må ikke tilsættes yderligere vand til støbemassen, som er begyndt at afbinde/hærde.
  • Gulvvarme skal være slukket både før, og under støbning.
    Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter støbning, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højest 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.
  • LIP Støbemix må ikke blandes med andre cementer, og der må ikke anvendes andre tilsætningsmidler.
  • Lave temperaturer forlænger og høje temperaturer forkorter forarbejdnings samt hærdetid. Iblanding af varmt vand kan medføre øget risiko for svind.
  • Støbemassen skal beskyttes mod for hurtig udtørring pga. træk, høj rumtemperatur, solbestråling m.m. LIP Støbemix kan forarbejdes ved temperaturer mellem 10°C og 25°C.
  • Iblanding af varmt vand kan medføre øget risiko for svind.