Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Fuge- og Fliserens F1

Rengørings- og desinfektionsmiddel.

LIP Fuge- og Fliserens er et rengøringsmiddel/desinfektionsmiddel, der hurtigt og effektiv fjerner snavs, skimmel, alger mm. fra overfladen. På sugende overflader, såsom cementfuger, beton mm. har LIP Fuge- og Fliserens en hæmmende effekt, således at væksten af skimmel, alger mm. begrænses.

LIP Fuge- og Fliserens kan benyttes på beton, keramik, fliser, udendørs træ mm.

1 liter - Varenummer 400069 , DB nr. 1349606
Teknisk data
Dosering

Almindelig rengøring: 4-5 dl til 10 liter vand.

Svære belægninger: 1-2 liter til 10 liter vand.

Desinfektion: 0,03-1,5 dl til 10 liter vand.

Deklaration

Anion tensider, kvarternær ammoniumsforbindelser.


Pr. nr. 2172181. Indeholder: Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, chlorider. pH-værdi: 9,5.

Lagring

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Opbevares frostfrit i tætlukket original emballage.

Vejledning

Brugsanvisning  
Anvendes manuelt med børste eller svamp. Kan også anvendes i sprøjte eller højtryksrenser.

Efterskylning kun nødvendigt indendørs.

Se LIP Pleje og Vedligehold brochure.

 

Emballage
1 ltr. plastdunk.

Opbevares frostfrit i tætlukket original emballage.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.