Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 205 Lyncement

Montagecement til hurtig faststøbning og spartling.

LIP 205 Lyncement er en cementbaseret standfast universalspartelmasse til bl.a. hurtig fastgørelse af stålbolte og lignende samt til reparation af beton, kunst- og mursten, puds og murværk og slidlag.

LIP 205 kan anvendes til udspartling af revner og huller i op til 20 mm bredde iblandet op til 50% ovntørret kvartssand (0,3 - 1 mm).

Som finspartel på gulv i lagtykkelser op til 5 mm i én arbejdsgang.

Kan desuden benyttes i våde zoner og andre vedvarende vandbelastede områder.

5 kg - Varenummer 100341 , DB nr. 1407143
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandingsforhold

Ca. 0,26 liter vand pr. kg pulver svarende til ca. 1,3 liter vand pr. 5 kg sæk.

Anvendelsestid

2-3 minutter ved 20°C.

Gangbar

Efter ca. 10 min. ved 20°C.

Klar til flisebelægning

Efter ca. 30 min. ved 20°C.

Klar til tæt belægning

Efter 2-3 timer ved 20°.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Forbrug

Ca. 1,6 kg/l.

1,6 kg/m²/mm.

Densitet

Ca. 1,6 kg/liter opblandet.

Trykstyrke

30-35 N/mm².

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag  

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med fugtindhold på op til 8%. Murværk, puds og porebeton.

LIP 205 kan udlægges/spartles på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks, og overfladeslam m.m. Undergulve af beton med en maksimum relativ fugtighed på 95% og en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm².

Ved udlægning på anhydritgulve må restfugten højst være 0,5%.

 

Forbehandling  

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udblomstringer. Overfladeslam bortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

 

Indendørs skal underlaget primes med LIP Primer 54. Følgende anbefales:

  • På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del ­primer til 1 del vand.
  • På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand.
  • På ikke sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i ­forholdet 1 del primer til 1/2 del vand.

Spartling foretages når primeren er tør.

 

Brugsanvisning  

LIP 205 blandes med rent vand til en klumpfri og homogen masse blandes 1-2 min.

Blandingsforhold efter rumdele.

Plastisk konsistens:

3 rumdele LIP 205 til 1 del vand.

Flydende konsistens:

2 rumdele LIP 205 til 1 rumdel vand
Ved større udfyldninger kan LIP 205 blandes 1:1 med ovntørret kvartssand. Produktet skal anvendes inden for ca. 2-3 minutter og må ikke efterblandes.

LIP 205 kan anvendes ved temperaturer på +5°C - +25°C.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.
Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Emballage

5 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

 

Farve

Grå.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.