Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 205 Lyncement

Montagecement til hurtig faststøbning og spartling

LIP 205 Lyncement er en cementbaseret standfast ­universalspartelmasse til bl.a. hurtig fastgørelse af ­stålbolte og lignende samt til reparation af beton, ­kunst- og mursten, puds og murværk og slidlag.

 

LIP 205 kan anvendes til udspartling af revner og huller i op til 20 mm bredde iblandet op til 50% ovntørret kvartssand (0,3 - 1 mm).

 

Som finspartel på gulv i lagtykkelser op til 5 mm i én arbejdsgang. Kan desuden benyttes i våde zoner og andre vedvarende vandbelastede områder.

5 kg - Varenummer 100341 , DB nr. 1407143
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C

Blandingsforhold

Ca. 0,26 liter vand pr. kg pulver svarende til ca. 1,3 liter vand pr. 5 kg sæk

Anvendelsestid

2-3 minutter ved 20°C

Gangbar

Efter ca. 10 min. ved 20°C

Klar til flisebelægning

Efter ca. 30 min. ved 20°C

Klar til tæt belægning

Efter 2-3 timer ved 20°

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C

Forbrug

Ca. 1,6 kg/l

Densitet

Ca. 1,6 kg/liter opblandet

Trykstyrke

30-35 N/mm²

Afprøvninger

GEV EMICODE: EC 1 plus - VERY LOW EMISSION

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

Vejledning

Underlag

LIP 205 kan udlægges/spartles på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks, og overfladeslam m.m. Undergulve af beton med en maksimum relativ fugtighed på 95% og en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm2

Ved udlægning på anhydritgulve må restfugten højst være 0,5%.

 

Forbehandling 

Indendørs skal underlaget primes med LIP Primer 54. Følgende anbefales:

På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del ­primer til 1 del vand.

På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand. På ikke sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i ­forholdet 1 del primer til 1/2 del vand.

Spartling foretages når primeren er tør.

 

Brugsanvisning

LIP 205 blandes med rent vand til en klumpfri og homogen masse blandes 1-2 min.

 

Blandingsforhold efter rumdele.

 

Plastisk konsistens:
3 rumdele LIP 205 til 1 del vand

 

Flydende konsistens:
2 rumdele LIP 205 til 1 rumdel vand

 

Ved større udfyldninger kan LIP 205 blandes 1:1 med ovntørret kvartssand. Produktet skal anvendes inden for ca. 2-3 minutter og må ikke efterblandes. LIP 205 kan anvendes ved temeraturer på +5°C - +25°C.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation ­henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter.

Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.