Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse

Cementbaseret spartelmasse til tykke lag.

LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse er en cementbaseret og fleksibel standfast spartelmasse, der anvendes til reparation, opretning og udspartling af råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, letbeton m.m., samt opbygning af fald og udbedring af trappetrin. Velegnet i forbindelse med gulvvarmesystemer.

 

LIP 245 kan udlægges/spartles fra 1 mm til enhver ønsket lag­tykkelse i én arbejdsgang. LIP 245 kan kun anvendes indendørs. I forbindelse med vådområder skal LIP 245 være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran.

15 kg - Varenummer 242027 , DB nr. 1972532
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,22 liter vand pr. kg pulver svarende til 3,3 liter vand pr. 15 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 15 min. ved 20°C.

Gangbar

Efter ca. 90 min. ved 20°C.

Klar til flisebelægning

Efter ca. 2-3 timer.

Klar til tæt belægning

24 timer.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Forbrug

1,6 kg/m²/mm.

Trykstyrke

35-45 N/mm².

Lagtykkelse

1-50 mm.

Afprøvninger

DS/EN 13813: CT-C25-F6.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

LIP 245 kan udlægges/spartles på tørre og fugtige flader, når disse er afbundet, faste og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks eller andre skillemidler.

På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal på­limes en tæt belægning, skal LIP 245 udlægges i ­minimum 1,5 mm lagtykkelse for at danne et vandabsorberende lag. Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal under­konstruktionen være vedvarende tør.

 

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af over­fladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. 

En primning skal altid foretages til porelukning og ­støvbinding. Følgende anbefales:

  • På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del ­primer til 1 del vand
  • På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand
  • På ikke sugende underlag fortyndes
    LIP Primer 54 i for holdet 1 del primer til 1/2 del vand
  • På malede eller glatte underlag primes forinden med LIP Supergrund. Spartling foretages tidligst når primningen er tør (ca. 1 time). 

På stærkt sugende underlag ved udlægning i tynde lag eller hvor spartlen efterfølgende ønskes malebehandlet kan det være en fordel at prime underlaget ad 2 omgange for at undgå pinhuller/luftbobler i spartelmassen efter følgende fremgangsmåde. 1. lag fortyndes 1:5 og andet lag påføres underlaget ufortyndet.

Der anvendes selvklæbende kantbånd som afgrænsning mod vægge, gulvafløb, døre mm. Spartelmassen ikke må ikke have kontakt til vægge. Der skal derfor altid monteres selvklæbende kantbånd ved lagtykkelser større end 5 mm.

 

Brugsanvisning

LIP 245 blandes i forholdet 0,22 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 3,3 liter vand pr. 15 kg sæk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2 3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug. LIP 245 er nem at udlægge med en glatspartel og kan skæres/glittes under hærdefasen.

 

Hvis LIP 245 udlægges uden belægning (tæpper, vinyl el. lign.) bør en overfladebehandling udføres med betonmaling eller lign. LIP 245 kan forarbejdes i ca. 15 min. ved 20°C, lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden. Gulvvarme skal være lukket og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn. Lagtykkelse min. 8 mm tykkelse kan spartelmassen strækes som følger: 30% sand (kornstørrelse 0-4 mm).

 

Lagtykkelse min. 16 mm.: 50% sand (kornstørrelse 0-8 mm). Lagtykkelse min. 20 mm.: 100% sand (kornstørrelse 4-8 mm). Spartelmassen bør beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høj rumtemperatur, solbestråling og lign. Produktdatabasen LIP 245 kan forarbejdes ved temperaturer over 10°C.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation ­henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.