Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 300 Vægspartel

Cementbaseret spartelmasse

Til spartling, udbedring og opretning af vægge af beton, cement- og stærk kalkpuds samt murværk. 0-10 mm pr. lag.

20 kg - Varenummer 250008 , DB nr. 1972533
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandingsforhold

Ca. 0,3 liter vand pr. kg pulver svarende til ca. 6 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 3 timer ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Hærdetid

Ca. 12-24 timer ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Lagtykkelse

Op til 10 mm.

Brandklasse

A1.

Kornstørrelse

Op til 0,5 mm.

Forbrug

Ca. 1,6 kg/m²/mm.

CE-mærkning

DS/EN: 998-1.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Vejledning

Underlag  

Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtig, ru og fri for skillemid­ler. Gamle malinglag, olie, voks, pudsrester og kalk m.m. skal afrenses.

 

Forbehandling  

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af over­fladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid­foretages til porelukning og støvbinding. På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet:

  • Ubehandlet porebeton: 1 del primer og 10 dele vand.
  • Gipsplader, gipspuds, Træunderlag: Ufortyndet.
  • Fibergips, kalciumsilikatplader: 1 del primer og 5 dele vand.

Stærkt sugende underlag udendørs forvandes.

 

Brugsanvisning  

Blandes i forholdet ca. 0,3 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til ca. 6 liter vand pr. 20 kg sæk.
Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug.

Herefter påføres LIP 300 med en spartel i op til 10 mm lagtykkelse i én arbejdsgang. Evt. efterspartling og ­slibning udføres når spartellaget er afhærdet. Ønskes der en anden overflade kan man f.eks. filtse overfladen eller benytte en malerrulle til at lave struktur.

LIP 300 kan forarbejdes udendørs og inden­dørs ved temperaturer over 5°C. For hurtig udtørring af spartel­laget, f.eks. ved direkte sol­bestråling, stærk varme eller træk skal undgås.

 

Efterbehandling

Efter gennemhærdning kan LIP 300 males med kalkfast maling. Gennemhærdning er afhængig af spartellagets tykkelse, vejrforhold og underlagets fugtindhold. Maling på fugtigt underlag kan medføre kalkudslag.

Malingproducenternes anvisninger for maling på cementbundne underlag skal følges.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

 

Farve

Hvid.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Det anbefales at efterstræbe en jævn temperatur på min. 10°C i hærdefasen. Ved lave temperaturer under 10°C tilrådes inddækning og opvarmning.
  • LIP 300 kan forarbejdes udendørs og indendørs ved temperaturer over 10°C. For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås.
  • Lave temperaturer forlænger anvendelses- samt hærdningstid, og høje temperaturer forkorter anvendelses- samt hærdetid.