Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 310 Vægspartel

Cementbaseret, finkornet, spartelmasse til finspartling.

Til spartling, udbedring og opretning af vægge af  beton, gips, cement- og kalkpuds samt murværk.

 

  • Til spartling af vægge i vådrum.
  • Til opfyldning af revner og mindre huller samt ­ujævnheder på vægge.
  • Til strukturspartling og vandskuring.
  • Til inden- og udendørs brug.
  • Til spartling af porebeton
20 kg - Varenummer 250015 , DB nr. 1972534
Teknisk data
Arbejdstemperatur

5°C - +30°C.

Blandingsforhold

0,28 liter vand pr. kg pulver svarende til 5,6 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 3 timer ved 20°C.

Hærdetid

Ca. 12-24 timer ved 20°C.

Lagtykkelse

Op til 10 mm.

Brandklasse

A1.

Kornstørrelse

Op til 0,3 mm.

Forbrug

Ca. 1,6 kg/m²/mm.

Afprøvninger

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af over­fladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid ­foretages til porelukning og støvbinding. Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtig, ru og fri for skillemid­ler. Gamle malinglag, olie, voks, pudsrester og kalk m.m. skal afrenses.

Sugende underlag primes med LIP Primer 54, fortyndet 1 del primer med 10 dele vand. På organiske underlag primes med LIP Primer 54 fortyndet 1 del primer med 3 dele vand.

 

Brugsanvisning

Blandes i forholdet 0,28 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 5,6 liter vand pr. 20 kg sæk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug. Herefter påføres LIP 310 med en spartel i op til 10 mm lagtykkelse i én arbejdsgang. Evt. efterspartling og slibning udføres når spartellaget er afhærdet. Ønskes der en anden overflade kan man f.eks. filtse overfladen eller benytte en malerrulle til at lave struktur.

 

LIP 310 kan forarbejdes udendørs og indendørs ved temperaturer over 10°C. For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås.

 

Efterbehandling

Efter hærdning kan LIP 310 males med egnet maling. Hærdningstiden er afhængig af spartellagets tykkelse, vejrforhold og underlagets fugtindhold. Maling på fugtig underlag kan medføre kalkudslag.

Malingproducenternes anvisninger til maling på cementbundne underlag skal følges.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor ­kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.