Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Fuge/Pudsemørtel

Kalkcementmørtel til pudsning og udfugning af vægge ud- og indvendig

LIP Fuge-/Pudsemørtel anvendes til pudsning og udfugning af vægge af teglsten, kalksandsten og blokke. Den er velegnet til belastede ­konstruktioner udvendigt som indvendigt i moderat og passivt miljø.

 

LIP Pudsemørtel kan benyttes ved vinter­byggeri. Det anbefales at blande mørtlen med varmt vand. Det frarådes at tilsætte stoffer der sænker frysepunktet.

 

Pudsning bør ikke ­foregå ved temperaturer under 5°C. Uhærdet mørtel tåler ikke frost. LIP Vandskuringsmørtel anvendes til middelsvært påvirkede vægge ud- og indvendig i moderat miljø.

25 kg - Varenummer 100280 , DB nr. 5226378
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C ­ +30°C

Blandingsforhold

0,12 liter vand pr. kg pulver svarende til 3 liter vand pr. 25 kg sæk

Anvendelsestid

Ca. 2-3 timer ved 20°C

Lagtykkelse

Op til 3 mm

Kornstørrelse

Op til 2 mm

Forbrug

Pudsning: 20 kg/m² ved lagtykkelse på 1 cm.

Fugning: Ca. 8­10 kg/m²

Fugedybde min. 13 mm ifølge DS 414

Afprøvninger

DS/EN: 998­-1

GEV EMICODE: EC 1PLUS - VERY LOW EMISSION

Lagring / Teknisk data

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage

Vejledning

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af over­fladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid ­foretages til porelukning og støvbinding.

 

Brugsanvisning

Maskinel blanding: Tørmørtel kræver effektiv blanding og der anbefales 10 min. Blandetid i lukket tvangsblander. Det giver de bedste mørtelegenskaber. Blandes i forholdet 0,12 liter vand pr. kg pulver svarende til 3 liter vand pr. 25 kg sæk. Ved mindre mørtelportioner kan der blandes med langsomgående boremaskine med piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt. Efter udtømming fra blandemaskinen, må senere iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand ikke finde sted. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for 3 timer.

 

Vinterbyggeri

Til vinterbyggeri kan der tilsættes varmt vand op til 70°C, der vil begrænse muligheden for frostskader på det færdige murværk.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor ­kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.