Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Referencemørtel

Kalkcementmørtel til opmuring af vægge samt fugning

LIP Referencemørtel anvendes til opmuring af vægge af teglsten, kalksandsten og blokke. Den er velegnet til belastede konstruktioner udvendigt som indvendigt i moderat og passivt miljø.

 

LIP Referencemørtel er ideel til vinterbyggeri, da tør­produktet tåler frost og kan iblandes varmt vand. Endvidere er det lave vandforbrug medvirkende til at begrænse muligheden for frostskader på det færdige murværk.

 

KC 50/50/700.

25 kg - Varenummer 100242 , DB nr. 5689865
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C ­ +30°C

Blandingsforhold

0,16 liter vand pr. kg pulver svarende til 4 liter vand pr. 25 kg sæk

Forbrug

Opmuring: Ca. 1 kg/sten

Fugning: 8­10 kg/m²

Anvendelsestid

Ca. 3 timer

Trykstyrke

Min. 10,3 Mpa efter 28 døgn ­ DS/EN 196

Kornstørrelse

Op til 4 mm

Fuld belastning

Efter 28 døgn ved 20°C

Lagtykkelse

Op til 20 mm

Afprøvninger

DS/EN 998­2

GEV EMICODE: EC 1PLUS VERY LOW EMISSION

Lagring / Teknisk data

Min. 12 mdr. ved tør opbevaring

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 12 mdr. ved tør opbevaring

Vejledning

Forbehandling

Før anvendelse af LIP Referencemørtel renses evt. underlag for støv, løse mørtelrester, salt og andre forureninger.

 

Brugsanvisning

Maskinel blanding: Tørmørtel kræver effektiv blanding og der anbefales 10 min. dog højst 15 min. blandetid i lukket tvangsblander. Det giver de bedste mørtelegenskaber. Blandes i forholdet 0,16 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 4 liter vand pr. 25 kg sæk.

 

Ved mindre mørtelportioner kan der blandes med langsomgående boremaskine med piskeris – eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt. Efter udtømning fra blandemaskinen, må senere iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand ikke finde sted. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for 3 timer.

 

Til opmuring om vinteren kan mørtlen blandes med varmt vand op til 70°C. Undgå at tilsætte midler der sænker frysepunktet. Det er vigtigt at der kun anvendes sten med stor sugeevne – brug f.eks. opvarmede sten.

 

Mørtlens lave vandindhold gør det unødvendigt at beskytte murfladen efter opmuring. Det er dog fortsat nødvendigt at beskytte murfladen mod slagregnspåvirkning. Murkronen skal altid tildækkes og eventuelt isoleres ved arbejdets ophør.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. ­­Varmt vand er at foretrække.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produkt­information henviser vi til Bygnings­reglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.