Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Vådrumsspartel

Finkornet spartelmasse til vådrum.

LIP Vådrumsspartel er en færdigoprørt og finkornet spartelmasse med en meget høj fyldningsgrad. Den anvendes i vådrum til udspartling og bredspartling af lofter og vægge af beton, letbeton, puds samt gipsplader o.lign. LIP Vådrumsspartel er let at påføre og slibe. LIP Vådrumsspartel kan efter udtørring overmales med de fleste dispersions- og alkydmalinger.

10 liter - Varenummer 30082 , DB nr. 1946997
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C.

Forbrug

1 m² / liter v/1 mm lagtykkelse.

Lagtykkelse

0-3 mm i én arbejdsgang.

Kornstørrelse

Op til 0,3 mm.

Tørretid

Overfladetør: Ca. 8-10 timer ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.
Gennemtør: Ca. 24 timer ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Lagring / Teknisk data

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Vejledning

Underlag

LIP Vådrumsspartel kan benyttes til spartling af letbeton, beton, puds, gips m.m. På gipsplader o. lign. anbefales det at følge producentens anvisninger for spartling af disse underlag.

 

Forbehandling  

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udblomstringer. Overfladeslam bortslibes.

På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet 1:10

 

Brugsanvisning  

LIP Vådrumsspartel påføres med glatspartel i et op til 3 mm tykt lag. Ved huller over 3 mm skal spartelmassen påføres ad flere omgange. Spartelmassen skal være gennemtør inden et nyt lag påføres. Hvis spartelmassen udsættes for direkte vandpåvirkning, skal den efterbehandles med en egnet vådrumsmaling. Spartelmassen må ikke udsættes for direkte vandpåvirkning.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afbinding. Afbundet materiale kan kun fjernes mekanisk, eller ved iblødsætning i varmt vand.

 

Emballage

10 liter plastspand. Skal opbevares tørt og frostfrit.

 

Farve

Blå.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation ­henviser vi til Bygnings­reglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

LIP garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore ­produkter. Da forbrugerens arbejds­forhold, trykfejl, ændring i lovgivning mm. ­ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • LIP Vådrumsspartel skal opbevares tørt, køligt og frostfrit.
  • LIP Håndspartel Let skal være tør før nyt lag påføres.
  • For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og revnedannelser.