Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Folie – System 27

Anvendes som vandtætning under flisebelægning.

LIP Folie kan anvendes til vandtætning af vådrum. Gældende regler for vandtætning skal følges. LIP Foliesystem anvendes til vandtætning af gulve og vægge før beklædning med keramiske fliser eller natursten i våde rum på underlag af:

Gulv: Krydsfinér, uorganiske materialer som beton m.m.

Vægge: Gipskartonplader, kalciumsilikatplader, uorganiske materialer som beton, gasbeton, letbeton, puds m.m.

1 komplet sæt - Varenummer
Teknisk data
Forbrug

1,1 m² pr. løbende m².

Materiale

Polypropylen fiberbeklædt polyethylen.

Tykkelse

Ca. 63 mm.

Vægt

Ca. 295 g/m.

Trækstyrke i længderetningen

DIN EN ISO 527-3: Ca. 300 N/50 mm.

Trækstyrke tværgående

DIN EN ISO 527-3: Ca. 200 N/50 mm.

Vandtryk

Op til 1,5 bar.

Diffusionstæthed

≥ 4,1 millioner s/m.

Forlængelse inden brug, længde

DIN EN ISO 527-3: ≥ 50 %.

Forlængelse inden brug, tværs

DIN EN ISO 527-3: ≥ 70 %.

Rivningsmodstand, længde

DIN EN 12310-2: ≥ 75 N / 50 mm.

Rivningsmodstand, tværs

DIN EN 12310-2: ≥ 100 N / 50 mm.

Emissioner

GEV EMICODE: EC1plus VERY LOW EMISSION. 

Vejledning

Opbevaring

Tørt, køligt, beskyttes mod sollys. Skal anvendes senest 24 mdr. efter produktionsdatoen. 

 

Underlag

LIP Folie kan anvendes til beton, letbeton, afretningslag, vådrumsgips, fibergips, kalciumsilikatplade mm.

Underlaget skal have en bæreevne/stabilitet, der er egnet til den keramiske konstruktion og opfylder kravene for vådrum. Se SBI-anvisninger, ERFA-blade samt Bygningsreglementet for yderligere information.

 

Forbehandling  

Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler inden LIP Foliesystem påføres. Afrensning af fedt, sæberester og kalk foretages med hhv. LIP Eco Clean Grundrens G10 og LIP Eco Clean Klinkerrens K10.

Cement, puds, letklinkerbeton, afretningslag, gipspuds, gipsgulve, porebeton og andre uorganiske materialer primes med LIP Primer 54, fortyndet i henhold til oplysningerne på det tekniske datablad. Gulvkrydsfinér, kalciumsilikatplader og diverse godkendte vådrumsplader primes med LIP Primer 54 ufortyndet. 

 

Blanding af LIP 2K   

Først iblandes halvdelen af LIP Vandtætningsbinder/Folielim i 5 kg. LIP Cement. Der omrøres til en klumpfri masse. Derefter iblandes den resterende del LIP Cement i LIP Vandtætningsbinder/Folielim til der igen opnås en ensartet masse. 

 

Forstærkning

Påklæbning af LIP Foliebånd foretages med LIP 2K over alle samlinger, i væghjørner og mellem gulv og væg.

Omkring rørgennemføringer benyttes LIP Elastisk Rørmanchet og ved overgang mellem gulvafløb og gulv benyttes LIP Selvklæbende Tætningsark der påføres oven på folien. 

 

Brugsanvisning   

Påfør LIP Primer 54 med rulle eller pensel på vægge og gulv. Lad tørre i ca. 1 time.

Påfør LIP 2K Folielim i alle samlinger langs væg/væg, væg/gulv samt hjørner og montér foliehjørner samt foliebånd.

Påfør LIP 2K Folielim på hele væggen med en rulle eller pensel i et jævnt tykt lag (0,75 kg/m²). Alternativt anvendes en 4 mm tandspartel, hvor massen trækkes på med tænderne, således at sporerne fra tandspartlen klart fremstår.

Skær folien til i lange baner med minimum 10 cm overlap til gulvet.

Herefter trykkes LIP Folie ind i massen og rettes til. En plastspartel benyttes til at presse folien helt ned i limen og samtidigt trækker man plastspartlen ud mod kanten af folien, således at alle lufthuller bag folien udlignes. Der må ikke kunne skimtes spartelspor gennem folien.

Alle folier er afmærket med en 5 cm sort linje som markerer hvor foliebanerne skal overlappe hinanden. Alle overlapninger klæbes sammen mellem overlapningerne med 2K Folielim. Afslutningsvis forsegles samlingen til sidst med 2K Folielim. Alternativt kan folien stødes sammen, 2K Folielim pensles på i minimum 10 cm bredde og LIP Foliebånd klæbes på samlingen. Afslut med et lag 2K Folielim.

Ved rørgennemføringer i væg eller gulv anvendes LIP rørmanchetter sammen med 2K Folielim efter samme fremgangsmåde som ovenstående.

Se montageanvisningen for nærmere info. Foliesystem som radonsikring - se særskilt brochure herom på LIP.dk 

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres inden afhærdning med vand. Varmt vand er at foretrække. 

 

Farve

Gul.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Der henvises til de enkelte produkter for blandingsforhold, åbningstider samt tørretider.
  • Alle tørretider er baseret på en arbejdstemperatur på 18-20° C og en luftfugtighed på ca. 50%. Temperatur og luftfugtighed påvirker tørretiden.