Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 450 Pladelim Fin XFlex

Hvid højfleksibel pladelim.

Til opsætning og nedlægning af pladematerialer bestående af vådrumsgips, gulvgips, fiberarmerede plader m.m.

20 kg - Varenummer 290004 , DB nr. 2000806
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C

Blandingsforhold

0,2-0,25 liter vand pr. kg pulver svarende til 4-5 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 45-60 min. ved 20°C.

Åbentid

Ca. 20 min. ved 20°C.

Gangbar

Tidligst efter 4 timer afhænging af temperatur, vandmængde og underlagets fugtindhold og sugeevne.

Lagtykkelse

Op til 10 mm.

Fuld belastning

Efter 3 døgn ved 20°C.

Forbrug

1,2 - 2,7 kg pr. m² afhængig af pladedimension og underlagets beskaffenhed.

Afprøvninger

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag 

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med maks. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på maks. 0,5%. Krydsfiner, spånplader, gulvgips, fibergips, cementfiberarmerede plader, cementbaseret spartelmasse, malede overflader, gulvvinyl, terrazzo, eksisterende flisebeklædninger samt klinker.

 

Forbehandling 

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks udblomstringer m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester o. lign. foretages med LIP Klinkerens LIP Grundrens. På stærkt sugende underlag bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir og afvaskes i LIP Grundrens. 

Bemærk: Ved montering af fliser på gipsplader og lignende, skal pladerne være monteret fast og ubevægeligt på underkonstruktionen.

 

Brugsanvisning 

LIP 450 Pladelim Fin XFlex drysses under omrøring i vand og blandes i forholdet 0,2-0,25 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 4-5 liter vand pr. 20 kg sæk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug. Blandingen skal bruges senest 60 min. efter blandingstidspunktet. LIP 450 Pladelim Fin XFlex påføres underlaget med tandspartel tilpasset den aktuelle pladedimension (Se mere under ”tekniske data”). Emnet trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag.

 

Der skal tilstræbes 100% klæbedækning af emnets bagside. Klæbedækning og vedhæftning bør jævnligt kontrolleres. Anvendes pladematerialer med en dimension større end 600x600 mm tilrådes det, at trække pladelim på både underlag og plademateriale således bagsiden af emnet dækkes fuldstændigt. Denne metode reducerer risikoen for kondensdannelse.

 

Bemærk: Evt. gulvvarme skal være slukket både før, under og indtil 7 døgn eftermontering af plademateiralerne. Der må ikke tilsættes yderligere vand til pladelimen når den er begyndt at afbinde. Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden. Korrigering af pladematerialer kan normalt foretages indtil 20 min. efter opsætningen/nedlægning, afhængig af underlagets sugeevne.

 

Rengøring 

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække. Ikke afhærdet pladelim må ikke hældes i afløb da afløbet kan stoppe til. Afhærdet pladelim klassificeres som alm. byggeaffald.  

 

Generelt 

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.