Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Cement, hvid

Cement med høj trykstyrke til inden- og udendørs brug.

LIP Cement er en cement med høj trykstyrke til inden- og udendørs brug. Kan anvendes til mindre støbeopgaver og reparationsarbejde, så som f.eks. faststøbning af stolper, støbning af ­mindre gulve, trappetrin, sokkelpuds samt udbedring af disse.

LIP Cement anvendes i forbindelse med LIP Vådrumssystem, hvor det blandes med LIP Vandtætningsbinder. Se brochuren LIP Vådrumssystem for nærmere oplysninger.

Hvid
5 kg - Varenummer 2004455 , DB nr. 2004455
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C.

Blandingsforhold

Til cementpuds: Blandes 1 del cement med 3 dele sand.
Til afretningslag: Blandes 1 del cement med 4 dele sand.
Til faststøbning af stolper mm: Blandes 1 del cement med 3 1/2 dele sand og 5 dele sten.

 

Kornstørrelse sand: 0-4 mm.
Kornstørrelse sten: 4-32 mm, afhængigt af støbeopgave.

Begyndende afbinding

Ca. 2 timer ved 20°C.

Fuld belastning

Efter 28 døgn ved 20°C.

Gangbar

Tidligst efter 24 timer afhænging af temperatur, vandmængde og underlagets fugtindhold og sugeevne.

Lagtykkelse

1-2 mm ved blanding af LIP Vandtætningspasta.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Produktindhold

Mindre end 2 mg chromat / kg tør cement.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag  

Underlag til støbeopgaver og reparationsopgaver:

Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med maks. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på maks. 0,5% Cementbaseret spartelmasse.

 

Underlag i forbindelse med vådrum:

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med maks. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på maks. 0,5%.

Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader.

 

Forbehandling  

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m.

Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens. På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet:

Ubehandlet porebeton: 1 del primer og 10 dele vand.

Gipsplader, gipspuds, Træunderlag: Ufortyndet.

Fibergips, kalciumsilikatplader: 1 del primer og 5 dele vand.

Stærkt sugende underlag udendørs forvandes.

 

LIP Supergrund primes på vanskelige underlag, såsom metal, støbeasfalt, epoxy, keramiske fliser, natursten og lign.

 

Brugsanvisning  

Hæld lidt vand i baljen og tilsæt sand (sten) og cement. Der blandes godt mens der tilsættes vand i passende mængde. Der blandes til der opnås en ensartet ­konsistens. Det anbefales at bruge en hurtiggående blander for at opnå en ensartet blanding. Undgå at tilsætte mere vand end højst nødvendigt. Jo mere vand, jo svagere bliver ­blandingen.

Til blanding af vandtætningspasta ­blandes LIP Cement med LIP Vandtætningsbinder i forholdet 1:1.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Emballage

5 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

 

Farve

Hvid.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.