Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Primer 54

Universalprimer.

LIP Primer 54 er en vandbaseret polymerdispersion til primning og grunding af underlag inden fliselægning, spartling med LIP gulvspartelprodukter samt LIP Vådrumssystem/LIP VS 30 Vandtætningsmembran. Den fungerer også som porelukker og støvbinder inden opsætning af fliser, pudsning af vægge og som grunder inden maling. LIP Primer 54 kan påføres såvel organiske som uorganiske underlag, og har efter udtørring en vandafvisende effekt.

1 liter - Varenummer 90543 , DB nr. 5689862
2,5 liter - Varenummer 3856606 , DB nr. 3856606
10 liter - Varenummer 3856614 , DB nr. 3856614
Teknisk data
Tørretid

Ca. 1 time ved 20°C.

Materialeforbrug

Ca. 0,1-0,2 liter primer/m², ­afhængigt af underlaget.

Forbrug

På råbeton: 1 del Primer 54 og 1 del vand.

På sugende underlag: 1 del Primer 54 og 3 dele vand.

På stærkt sugende underlag: 1 del Primer 54 og 10 dele vand.

På ikke sugende underlag:1 del Primer 54 med ½ del vand.

Porelukning: 1 del Primer 54 og 3 dele vand.

I forbindelse med vandtætningssystemer:

På organiske underlag: Ufortyndet.

På fibergips, kalciumsilikatplader: 1 del primer 54 og 5 dele vand.

EU grænseværdi

(kat.A/g) 30g VOC/l (2010).
Dette produkt indeholder maks. 1,5g VOC/l.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Ved frostfri opbevaring er ­holdbarheden min. 24 mdr.

Vejledning

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med fugtindhold på op til 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på op til 0,5%.

Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader.

LIP Supergrund primes på vanskelige underlag, såsom metal, støbeasfalt, epoxy, keramiske fliser, natursten og lign.

 

Forbehandling  

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udblomstringer. Overfladeslam bortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

 

Brugsanvisning  

LIP Primer 54 blandes med rent, koldt vand i et forhold afhængigt af underlaget. Skal omrystes før brug.
Til porelukning og støvbinding fortyndes LIP Primer 54 med vand i forholdet 1:3. På stærkt sugende un­derlag ved udlægning i tynde lag eller hvor spartlen efterfølgende ønskes malebehand­let kan det være en fordel at prime under­laget ad 2 omgange for at undgå pinhuller/ luftbobler i spartelmassen efter følgende fremgangsmåde. 1. lag fortyndes 1:5 og andet lag påføres underlaget ufortyndet. 

Ved anvendelse af LIP gulvspartelmasse skal primning foretages som følgende: På råbeton fortyndes 1 del LIP Primer 54 med 1 del vand. På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 med 3 dele vand. 

På ikke sugende underlag fortyndes 1 del LIP Primer 54 med 1/2 del vand. På stærkt sugende underlag: 1 del Primer 54 og 10 dele vand.

Ved anvendelse i forbindelse med LIP Vådrumssystem/LIP VS 30 Vand­tætningsmembran på uorganiske underlag, ­fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer og 10 dele vand.

På organiske underlag påføres LIP Primer 54.

Fibergips og kalciumsilikatplader  fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer og 5 dele vand.

LIP Primer 54 påføres med kost eller pensel i et jævnt tyndt lag og skal tørre til en klar film, før efterfølgende arbejde påbegyndes. LIP Primer 54 tørrer langsomt, når temperaturen er lav og den relative fugtighed høj.

LIP Primer 54 kan forarbejdes ved temperaturer over 5°C.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække, inden primeren tørrer.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.