Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 350 Universalputs - Vit

Cementbaserad, fiberförstärkt vidhäftnings- och filtputs

LIP 350 vit är en cementbaserat, fiberförstärkt vidhäftnings- och filtputs med tillsatser som förbättrar bearbetningsförmågan samt vidhäftningen på de flesta underlag. Lämplig för spackling på murbruk, betong, gasbetong, cement, kalksandsten och kalkputs, samt på släta ytor. Inomhus på gipsskivor, spånskivor, fibergips, plywood etc. Kan användas tillsammans med LIP Armeringsnät för att förhindra risken för sprickbildning.

 

LIP 350 vit kan användas till tegelmönster på betong, putsade underlag, gipsskivor, spånskivor och gasbetong osv. LIP 350 vit är lämplig som vidhäftningsförberedelse för grovputs. LIP 350 vit är dessutom lämplig som underlag för tunnputs, silikatputs, silikonhartsfärg eller liknande, och kan användas till putsning av husgrunder.

20 kg - Varunummer 250053
Tekniska data
Arbetstemperatur

5–30 °C

Blandningsförhållande

Cirka 0,18 liter vatten per kilo pulver motsvarande 3,6 liter per 20-kilossäck.

Bearbetningstid

Cirka 4 timmar vid 20 °C

Skikttjocklek

1-6 mm

Härdningstid

1–2 dygn vid 20 °C

Vidhäftning på betong, 28 dygn

> 0,5 N/mm²

Vidhäftning på mineralull och polystyren

0,08–0,16 N/mm²

Brandklass

A1

Tryckstyrka

> 5 N/mm²

Flexibilitetsstyrka

> 2 N/mm²

Vattenabsorption

W2

Diffusionsmotståndsfaktor

≤ 25,0

Materialåtgång

Cirka 1,4 kg/m²/mm

Kornstorlek

Upp till 0,5 mm

Prov utfört med

DS/EN: 998-1 plus

GEV EMICODE: EC 1 - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 24 mån. i oöppnad förpackning

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 18 mån. i oöppnad förpackning

Konstruktioner

Blandas i förhållandet cirka 0,18 liter rent, kallt vatten per kilo pulver motsvarande 3,6 liter per 20-kilossäck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning tills en jämn och smidig massa uppnås. Blandningstiden är cirka 2–3 min. Efter 5 minuters vilotid rörs massan igen och är sedan klar att användas. Applicera LIP 350 vit med en spackel eller en sprutmaskin i skikttjocklekar om 1–5 mm i ett och samma arbetsmoment. Eventuellt kan efterspackling och slipning utföras när spackelskiktet har härdat. Om ytstruktur önskas kan LIP 350 vit filtas till önskad struktur. LIP 350 vit kan ytbehandlas når putsen har härdat och torkat. Vid 20 °C efter ca. 1 vecka.

 

När LIP 350 vit används som puts i skikttjocklekar på upp till cirka 6 mm kan det vara nödvändigt, i synnerhet på svaga eller icke-absorberande underlag, att utföra uppgiften som en tvåskiktsbehandling Första dagen appliceras LIP 350 vit som ett grundningskikt. Följande dag appliceras nästa skikt till önskad tjocklek. Ytan filtas om den ska målas, eller efterbehandlas med färgad slutputs. LIP 350 vit kan dessutom användas som armeringsputs. LIP 350 vit stryks på i skikttjocklekar på cirka 3 mm och sedan läggs armeringsnätet i. Därefter appliceras ett täckskikt. Den sammanlagda skikttjockleken får vara max 5 mm.

 

LIP 350 vit kan användas för att fylla bakåtlutande fogar. Då ska 8 kg ugnstorkad kvartssand tillsättas (0,3–1 mm per 25 kg). Detta rekommenderas om det efter en fasadrengöring sitter kvar färgrester i fogar och du villförsäkra dig om god vidhäftning. Efterföljande ytbehandling med LIP 350 vid utan sandtillsats.

 

Du rekommenderas alltid utföra ett vidhäftningstest.

 

Temperaturen måste vara minst 5 °C, även i underlaget. Vid låga temperaturer rekommenderas täckning och eventuellt uppvärmning. LIP 350 vit kan bearbetas utomhus och inomhus vid temperaturer över 5 °C. Alltför snabb torkning av spackelskiktet bör undvikas, som vid t.ex. direkt solljus, stark värme eller drag. Du rekommenderas använda LIP 350 vid endast under sommaren för att undvika eventuell nattfrost.