Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 350 Universalputs - Vit

Cementbaserat, fiberförstärkt, vidhäftning och putsbruk.

LIP 350 Universalbruk Vit är ett cementbaserat, fiberförstärkt lim- och putsbruk med tillsatser som förbättrar vidhäftningen på svåra underlag och ökar bearbetbarheten.

20 kg - Varunummer 250053
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandningsförhållande

Ca. 0,18 liter vatten/kg pulver motsvarar ca. 3,6 liter vatten/20 kg säck.

Bearbetningstid

Ca. 4 timmar vid 20°C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Skikttjocklek

1-6 mm.

Härdningstid

1-2 dygn vid 20°C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Vidhäftning på betong, 28 dygn

> 0,5 N/mm².

Vidhäftning på mineralull och polystyren

0,08-0,16 N/mm².

Brandklass

A1.

Tryckstyrka

> 5 N/mm².

Flexibilitetsstyrka

> 2 N/mm².

Vattenabsorption

W2.

Diffusionsmotståndsfaktor

≤ 25.

Materialåtgång

Ca. 1,4 kg/m²/mm.

Kornstorlek

Upp till 0,5 mm.

CE-märkning

SS/EN: 998-1.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 18 mån. i oöppnat emballage.
Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 18 mån. i oöppnat emballage. Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.

Konstruktioner

Underlag

Betong. Tegel såsom släta maskintegelstenar och kalksandstenar. Lättbetong, blåbetong. Fasadisolering av mineralull (ETAG004) EPS/Thermomur (SP Fire 105). Skivunderlag för putsning av fasad. Befintliga keramik och målade underlag, fibergips, gips och plywood (endast inomhus).

 

Förbehandling  

Underlaget kan vara torrt eller lätt fuktigt, men måste vara fast, hållbart och fritt från separationsmedel. Gamla porösa färgskikt, olja, vax, puts- och kalkrester m.m. måste avlägsnas före putsning. Feta ytor rengörs med LIP G10 ECO Clean Grundrent dosering 1:10 och sköljs med vatten före putsning låt därefter torka.

På starkt sugande ytor inomhus grundas med LIP Primer 54 i följande förhållande:

Obehandlad lättbetong: 1 del primer och 10 delar vatten.

Gipsskivor, gips, träunderlag: Outspädd.

Fibergips, kalciumsilikatskivor: 1 del primer och 5 delar vatten.

Starkt absorberande underlag utomhus ska fuktas före spackling.

 

Bruksanvisning

LIP Universalputs 350 Vit blandas i förhållandet 0,18 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 3,6 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa, med en ex. maskinvisp. Blandningstid 2-3 min. Efter ett 5 min. rörs den upp igen, nu är den klar att användas.

Applicera sedan LIP 350 Universalbruk Vit med en stålbräda eller spackel, eller spruta på i skikttjocklekar från 1-6 mm i en applicering.

Tunnputs på socklar, betong och glatta/släta ytor: LIP 350 Universalbruk Vit appliceras i upp till 6 mm per skikt och bearbetas med en puts- eller filtbräda.

På svaga eller icke sugande underlag kan det vara nödvändigt att utföra arbetet som en 2-skiktsbehandling.

På icke-absorberande ytor utförs jobbet under 2 dagar. Den första dagen appliceras ett kontaktskikt med stålspackel. Tidigast nästa dag appliceras ett nytt skikt av puts.

LIP 350 Universalbruk Vit kan även användas för tegelmönster.

Tunnputs på kalksandsten och släta konstruerad sten: LIP 350 Universalbruk Vit är lämplig som tunnputs på släta/glättade konstruerade stenmurverk. Applicera putsen på underlaget med en stålspackel. När putsen är fingertorr, filta ytan med en filtbräda eller en fuktig svamp för att få ett enhetligt utseende.

LIP 350 Universalbruk Vit kan användas för återfyllning av fogar genom att tillsätta 7 kg ugnstorkad kvartssand 0,3-1 mm per 20 kg. Detta rekommenderas där det efter en fasadrengöring finns färgrester i fogarna där man vill säkerställa god vidhäftning.

Ytbehandla därefter med LIP 350 Universalbruk Vit utan sandtillsats.

Ett vidhäftningstest rekommenderas alltid.

Armering med glasfibernät: LIP 350 Universalbruk Vit används för armering med LIP Armeringsnät 4 x 4 mm på underlag med risk för sprickbildning, t ex plywood, gips och fiberputs. Putsen appliceras i en skikttjocklek av ca 4 mm. Tryck in armeringsnätet i den våta putsen med en slät spackel i den yttre 1/3 av skiktet. I alla skarvar måste nätet överlappa med minst 10 cm. Tidigast nästa dag appliceras ett sista lager puts, som sedan filtas/glättas eller putsas. Vid hårt utsatta flexibla/mjuka underlag t.ex. isolering/skivmaterial rekommenderas LIP Pansarnät.

Armerat putsskikt på fasadisolering och skivunderlag: LIP 350 Universalbruk Vit kan användas som grund- och förstärkningsputs på isolering och skivunderlag, som en 2-skiktsbehandling: Dag 1, applicera putsen med en stålspackel/15 mm tandspackel i en skikttjocklek på 5-6 mm. Installera LIP Armeringsnät 4x4 mm i det våta bruket. I alla fogar/skarvar måste nätet överlappa med minst 10 cm. Tryck lätt in armeringsnätet i ytan på det våta bruket med en slätspackel. Det är mycket viktigt att armeringsnätet placeras i den yttre 1/3 av putsskiktet. På dag 2 appliceras ett nytt heltäckande skikt av LIP 360 eller LIP Siliconhartsputs till en total tjocklek av ca 8 mm. Se broschyren om LIP fasadsystem.

 

Efterbehandling

Efter härdning kan LIP 350 Universalputs Vit målas med en lämplig färg, t.ex. LIP Fasadfärg. Härdningen beror på putslagrets tjocklek, temperatur- och väderförhållanden samt underlagets fukthalt. Målning på fuktigt underlag kan orsaka kalkavlagringar. Följ färgtillverkarens anvisningar för målning på cementbaserade underlag.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten in­nan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Ej härdat material får inte spolas ner i avlopp då cementba­serat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Emballage

20 kg plastlaminerade papperspåsar. Skall förvaras torrt.

 

Färg

Vit

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.