Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Fasadfärg

Smuts- och vattenavvisande.

LIP Fasadfärg är diffusionsöppen, smuts-och vattenavvisande, efter tork är den diffusionsöppen och en icke filmbildande yta. LIP Fasadfärg skyddar mot beläggningar, ger ett optimalt väderskydd och håller fasaden torr. LIP Fasadfärg kan appliceras på de flesta mineraliska underlag, härdad silikat- och dispersionsfärg. Avsedd för äldre fasadkonstruktioner med cement/kalkinnehåll och puts. Endast för utomhusbruk.

Vit
12,5 liter - Varunummer 100709
Tekniska data
Bindemedel

Silikonharts.

Förtunning

Vatten.

Glansgrad

V. 60°: Ca. 2.

Applicering

Pensel, slät roller eller färgspruta. Första lagret kan förtunnas med max. 10 %. Sista behandlingen kan förtunnas med max. 5 % vatten.

Appliceringstemperatur

Under appliceringen och härdning ska temperaturen vara över 7° C och den relativa fuktigheten under 80 %.

Rekommenderad temperatur

7-25°C dygns temperatur.

Overfladetemperatur

Upp till 25°C.

Rätt luftfuktighet

40-60%.

Yttorr

Ca. 1 timme.

Övermålningsbar

Ca. 12 timmar.

Genomtorr

Ca. 4 veckor. Vid 23°C och normal luftfuktighet (60%). Torktiden kan variera beroende på temperatur, luftfuktighet och lagtjocklek.

Materialåtgång

Ca. 5-6 m²/ltr. Exakt materialåtgång bestäms av ytstrukturen vid appliceringstillfället.

Förvaring/tekniska data

Min 24 månader i oöppnadförpackning, begränsad hållbarhet i öppnad förpackning. Förvaras torrt, svalt och frostfritt, utan direkt solljus.

Förvaring/arbetsmiljö

24 månader i oöppnadförpackning.

Konstruktioner

Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och stabilt. Ny putsade eller säckskurad fasad skall vara 2-4 veckor gamla och har torkat under normala förhållanden.

För tegelstensfasader och kalk kalkstensfasader ska endast fasader med frostbeständig sten och utan sprickor i fogarnas behandlas.

 

Förbehandling  

Eventuella skador repareras med för ändamålet avsedda mineraliska produkter, som därefter filtas och tvättas med vatten. Löst sittande material tas bort mekaniskt. Mögel och alger avlägsnas med LIP ECO Clean Keramiktvätt F20. Andra föroreningar tas bort med LIP G10 Eco Clean Grundrent eller motsvarande/högtryckstvätt.

 

Bruksanvisning

Matt dispersionsfärg grundas med outspädd LIP Fasadfärg.

Tegelfasader, glansiga dispersionsfärger, silikatfärger och puts grundas med LIP Fasadfärg utspädd med 10 % vatten. Kalkstensfasader grundas med LIP Fasadfärg utspädd med 10 % vatten.

Det första skiktet måste spädas med 10 % vatten.

Det sista skiktet får spädas med upp till 5 % vatten.

 

Rengöring av ytorna

När behov finns efter att byggnationen är klar, kan rengöring av ytorna ske en månad efter att målningsarbetet är avslutat eller som underhåll.

 • Allmän rengöring kan utföras med vatten och tillsatt LIP G10 Eco Grundrent.
 • Tvätta ytorna nerifrån, för att undvika att rengöringsmedlet rinner ner på torra ytor och bildar ljusa ränder.
 • Rengöringsmedlet appliceras med en mjuk svamp på en mindre yta i taget.
 • Torka av ytorna med en ren svamp/trasa.
 • Skölj sedan med vatten och låt ytorna torka.

 

Emballage

12,5 liter. plasthink.

 

Färg

LIP Fasadfärg är som standard vit ca. NCS S0300-N och som kan brytas till de flesta NCS S kulörer. Färger med ljusreflektion lägre änn 20% ( på isolering mörkare änn NCS S 6000-N, på tegelsten mörkare änn NCS S 8000-N ) lämnas ingen kulörgaranti.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten. Varmt vatten är att föredra.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

 • Mörka färgtoner är särskilt känsliga för påverkan av/från väderleken under utförandet/appliceringen samt underlaget struktur och absorptions-/uppsugningsförmåga.
 • Utomhusarbete med LIP Fasadfärg ska endast ske i torrt väder vid temperaturer mellan +7°C och +25°C och inte i direkt solljus. Vid risk för regn eller temperaturer under +7ºC ska fasader täckas över.
 • Utvändig applicering vid kalla och fuktiga perioder rekommenderas inte.
 • Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.
  Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.