Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Fasadfärg

LIP Puts Finish är en smuts och vattenavvisande fasadfärg för mineraliska underlag

LIP Puts Finish är Co2-öppen, smuts- och vattenavvisande, efter tork får man en diffusionsöppen och har en icke filmbildande yta. LIP Puts Finish skyddar mot beläggningar, ger ett optimalt väderskydd och håller fasaden torr. LIP Puts Finish kan appliceras på de flesta mineraliska underlag, härdad silikat- och dispersionsfärg. Avsedd för äldre fasadkonstruktioner med cement/kalkinnehåll och puts. Endast för utomhusbruk.

 

Färger:
Standard vit NCS S0300-N. Kan brytas i NCS S kulörer.

Vit
12,5 liter - Varunummer 100709
Tekniska data
Bindemedel

Silikonharts

Förtunning

Vatten

Glansgrad

Vid 60C ca. 2

Applicering

Pensel, slät roller eller färgspruta (ej kompressor). Första lagret kan förtunnas med max. 10 %. Sista behandlingen kan förtunnas med max. 5 % vatten

Appliceringstemperatur

Under appliceringen och tork ska temperaturen vara över 7° C och den relativa fuktigheten under 80 %

Rekommenderad temperatur

15 – 25° C

Yttorr

Ca. 1 timme

Övermålningsbar

Ca. 12 timmar

Genomtorr

Ca 4 veckor vid 23° C och normal luftfuktighet 60 %. Torktiden kan variera beroende på temperatur, luftfuktighet och lagtjocklek.

Materialåtgång

Ca 5 – 6 m2/lit. Exakt materialåtgång bestäms av ytstrukturen vid appliceringstillfället.

Förvaring

24 månader i oöppnadförpackning, begränsad hållbarhet i öppnad förpackning. Förvaras torrt, svalt och frostfritt, utan direkt solljus.

Konstruktioner

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och stabilt, utan genomgående sprickor. Nyputsade eller tunnputsade/säckskurade fasade ska vara 2 – 4 veckor gamla och ska ha torkat i normala förhållanden innan färgen appliceras.

 

För tegel- och kalkstensfasader ska endast fasader med frostbeständig sten och utan sprickor i fogarna behandlas.

 

Eventuella skador repareras med för ändamålet avsedda mineraliska produkter, som därefter filtas och tvättas med vatten. Löst sittande material tas bort mekaniskt. Mögel och alger avlägsnas med LIP Fog och Kakelrent F1. Andra föroreningar tas bort med LIP Grundrens G1 eller motsvarande.

 

Mineralisk puts, tunnputs/säckskurning och pigmenterad puts grundas med LIP Primer 54 som förtunnas 1:10. Matt dispersionsfärg grundas med oförtunnad LIP Puts Finish.

 

Tegelstensfasader, blanka/glatta dispersionsfärg, silikatfärg och puts grundas med LIP Puts Finish som förtunnas med 10 % vatten. Kalkstensfasader grundas med LIP Puts Finish som förtunnas med 10 % vatten. Första färdigstyckningen förtunnas med maximalt 10 % vatten. Sista strykningen kan vid behov förtunnas med maximalt 5 % vatten.