Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Trope Kakelfix, grå

Cementbaserad fästmassa.

För montering av keramik klinker, marmor, skiffer, väggtegel, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isolerskivor, betongsten, marksten etc. Vid montering av storformatsplattor används för att påskynda torktid och minska risken för flammiga fogar LIP XXL Storformatfix, LIP Naturstensfix eller LIP Snabbfix. För fuktkänslig natursten rekommenderas LIP Naturstensfix.

5 kg - Varunummer 22001
20 kg - Varunummer 200065
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C – +30 °C.

Blandningsförhållande

Cirka 0,32 liter vatten per kg pulver, motsvarande cirka 6,4 liter vatten/20 kg säck.

Materialåtgång

1,5 kg/mm/m² beroende på keramik storlek och underlag.

Skikttjocklek

Maximalt 10 mm.

Bearbetningstid

Cirka 3 timmar vid 18–20 °C och 50 % RF med en viss luftväxling.

Monterings- och justeringstid

Cirka 30 min. vid 18–20 °C och 50 % RF med en viss luftväxling.

Gång-/fogningsbar

Efter 1–2 dygn vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling, beroende på temperatur, kaklets beskaffenhet, underlagets fuktinnehåll och absorptionsförmåga.

Dragsstyrka efter 24 timmar

> 0,5 N/mm².

Dragsstyrka efter 28 dygn

> 1 N/mm².

CE-märkning

DS/EN 12004: C2-TE.

GEV EMICODE

EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Minst 18 mån. i oöppnad förpackning.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Förvaring/arbetsmiljö

Minst 18 mån. i oöppnad förpackning.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Konstruktioner

Underlag

Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än 2 månader. Slipsats äldre än 2 veckor och enligt gällande instruktioner. Lättbetongelement med fuktinnehåll på max. 8 %. På underlag där det kan förekomma spänningar/rörelser rekommendera vi att använd något av våra S1 klassade fästmassor. Anhydritgolv med fuktinnehåll på max. 0,5 %. Stabiliserade regelkonstruktioner (golv) enligt gällande standard. Cementbaserad spackelmassa, våtrumsgips, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsskivor, målade ytor (ej Epoxi), golvvinyl, terrazzo, befintlig keramik.

 

Förbehandling  

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor. Fritt från damm, smuts, olja, fett och vax och andra skiljeämnen mm. Rengöring av kalk, fett, tvålrester och liknande görs med LIP ECO K10 Klinkerrent/LIP ECO G10 Grundrent. Vid starkt sugande underlag inomhus, t.ex. obehandlad lättbetong, bör ytan primas med LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer och 10 delar vatten. Starkt sugande underlag utomhus, förvattnas (ej fritt vatten). Befintliga färgskikt (ej Epoxi) och vinyl mattas ner och tvättas med LIP ECO G10 Grundrent. Vid andra släta och täta underlag används LIP Supergrund som appliceras ett lager med pensel/roller. Torktiden är cirka 1 timme vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

 

Bruksanvisning

Blandas med 0,32 liter rent, kallt vatten per kg pulver, motsvarande 6,4 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig homogen massa utan klumpar, med en maskinvisp eller motsvarande. Blandningstid 2–3 min. Efter ett par min. rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Blandningen ska användas inom 5 timmar efter blandningstillfället. Applicera fästmassan med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassan, kontrollera med jämna mellanrum att plattan har vidhäftning och en fullgod täckning genom att lyfta en platta från underlaget. Justering av plattan kan ske upp till 30 min. efter montering beroende på underlag och plattans sugförmåga. Vid montering av tunn keramik/mosaik bör fästmassan slätspacklas innan montering.

Vid montering av kakelplattor som är 300x300 mm eller mindre rekommenderas att fästmassan har minst 80 % kontakt med både kakelplatta och underlag, vid montering utomhus eller i våtrum rekommenderas att plattan dubbelstryks för att säkerställa en 100 % täckning av fästmassan. Denna metod minskar risken för plattsläpp, frostsprängningar och missfärgning av fogar.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten, helst varmt. Fästmassa som inte härdat får inte hällas ut i avlopp, då det kan orsaka stopp. Härdad fästmassa klassificeras som allmänt byggavfall.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

  • Golvvärme ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramiken (se hemsidan för mer information om när golvvärmen kan slås på).
  • Tillsätt aldrig mer vatten efter det att fästmassan har börjat härda. Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden. Fuktkänslig natursten och storformatsplattor kräver särskild hantering.
  • Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.
    Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.