Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP XXL Storformatfix

För snabb uppsättning och läggning av alla typer av storformatsplattor. Även lämplig till plattor av fuktkänslig natursten som marmor, kalksten, skiffer, granit samt kompositplattor mm.

Med denna typ av fästmassa binds vattnet redan under härdningstiden, vilket minskar risken för missfärgning och deformation orsakad av kvarvarande fukt i fästmassan – som normalt avges till natursten. 

Enastående vidhäftningsstyrka - drygt 4 ggr högre än vad som krävs för att klassificeras i den högsta klassen C2F (SS EN 12004/2, vidhäftningsstyrka efter 6 timmar). Denna ovanligt höga styrkeutveckling (dragstyrka) minimerar risken för plattsläpp och gör att du tryggt kan montera dina storformatsplattor.

20 kg - Varunummer 102475
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +30°C

Blandningsförhållande

0,16 - 0,17 liter vatten per kg pulver, motsvarande 3,2 - 3,4 liter vatten/20 kg säck

Bearbetningstid

ca. 45-60 min. vid 20°C

Monterings- och justeringstid

30 min. vid 20°C

Gångbar

Tidigast efter 3 - 4 tim. beroende på temperatur, plattans beskaffenhet, underlagets fuktinnehåll och sugförmåga.

Full belastning

Efter 3 dygn vid 20°C

Materialåtgång

1,4 - 3,5 kg /m² beroende på plattans storlek och underlaget. Exakt åtgång kan beräknas på lip.dk eller med LIPs app.

Skikttjocklek

Upp till 10 mm

Dragsstyrka efter 6 timmar

> 0,5 N/mm²

Dragsstyrka efter 28 dygn

> 1 N/mm²

Prov utfört med

SS EN 12004/2: C2-FE-S2

GEV EMICODE

EC1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Minst 9 mån. i oöppnad förpackning.

Förvaring/arbetsmiljö

Minst 12 mån. i oöppnad förpackning.

Konstruktioner

Användningsområde
För snabb uppsättning och läggning av alla typer av storformatsplattor. LIP XXL Storformatfix kan även användas till plattor av fuktkänslig natursten som marmor, kalksten, skiffer, granit samt kompositplattor mm. Med denna typ av fästmassa binds vattnet redan under härdningstiden, vilket minskar risken för missfärgning och deformation orsakad av kvarvarande fukt i fästmassan, hos viss natursten.
Underlag Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än 4 veckor. Slipsats som är äldre än 2 veckor. Lättbetongelement med fuktinnehåll på upp till 8%. Tegel, puts och lättbetong. Golvgips (anhydridtsspackel) med fuktinnehåll på upp till 0,5%. Stabiliserade regelkonstruktioner (golv) enligt gällande standard. Cementbaserad spackelmassa, våtrumsgips, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsskivor, vattenfasta fanérskivor, målade ytor (ej epoxi), golvvinyl, terrazzo och befintlig keramik.

Förbehandling
Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor. Fritt från damm, smuts, olja, fett och vax och andra skiljeämnen mm. Rengöring av kalk, fett, tvålrester och liknande görs med LIP K10 Eco Clean Klinkerrent/LIP G10 Eco Clean Grundrent. Vid starkt sugande underlag inomhus, t.ex. obehandlad lättbetong, bör ytan primas med LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer och 10 delar vatten. Starkt sugande underlag utomhus, förvattnas (ej fritt vatten). Befintliga färgskikt (ej Epoxi) och vinyl mattas ner och tvättas med LIP Eco Clean G10 Grundrent. Vid andra släta och täta underlag används LIP Supergrund – applicera ett lager med pensel/roller. Torktiden är ca. 1 timme vid 20°C.


Bruksanvisning
Blandningsförhållande vägg: 0,16 liter rent, kallt vatten/kg pulver, vilket motsvarar 3,0 liter vatten/20 kg säck.
Blandningsförhållande golv: 0,17 liter rent, kallt vatten/kg pulver, vilket motsvarar 3,4 liter vatten/20 kg säck. Tillsätt pulvret under kraftig omrörning med en maskinvisp eller motsvarande, till det blivit en smidig och homogen massa utan klumpar. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par minuters vila rörs den upp igen, och är nu klar att användas. Blandningen ska användas inom 45 min. När storformatsplattor (större än 300 x 300 mm) monteras på vägg och golv används dubbellimningsmetoden (både på underlaget och plattans baksida). Applicera fästmassan med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan (både på underlaget och plattans baksida), plattan trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassa. Justering av plattan kan ske upp till 30 min. efter montering. Eventuellt överskott av fästmassa tas bort direkt efter monteringen. Fogning kan utföras tidigast efter 3-4 tim.


Rengöring
Verktyg och händer rengörs med vatten, helst varmt. Fästmassa som inte härdat får inte hällas ut i avlopp, då det kan orsaka stopp. Härdad fästmassa klassificeras som allmänt byggavfall. Förpackning Plastlaminerade papperssäckar, 20 kg. Ska förvaras torrt.

Färg
Grå

Allmänt
LIPs produkter genomgår löpande intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer, i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

OBS!

  • Golvvärmen ska vara avstängd både före, under och efter montering av plattorna (se hemsidan för mer information om när golvvärmen kan slås på). Tillsätt aldrig mer vatten efter det att fästmassan har börjat härda. Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden.
  • Vid montering är det vigtigt att plattorna är rumstempererade för att minimera risken för kondensfukt, vilket kan försämra vidhäftningen.
  • Ett vitt pulver kan ofta förekomma på plattornas baksidor, framför allt på granitkeramik.
    Detta kan fungera som ett släppmedel och ska alltid avlägsnas före montering.