Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Fogmassa

Finkornigt cementbaserad fogmassa.

LIP Fogmassa är ett flexibelt, cement­baserat fogbruk med tillsatser som ger fogen vatten- och smutsavvisande egens­kaper.

LIP Fogmassa används för fogning av golv- och väggkeramik, klinker, natursten, mosaik och glas mm. LIP Fogmassa är särskilt lämplig för fog­ning av sugande och porösa keramik. Kan användas tillsammans med golvvärme. LIP Fogmassa är frostsäker och kan an­vändas både inomhus och utomhus.

LIP Fogmassa Vit
5 kg - Varunummer 2004380
20 kg - Varunummer 210002
LIP Fogmassa Manhatten, ljusgrå
5 kg - Varunummer 2914604
20 kg - Varunummer 210019
LIP Fogmassa Pärlvit
5 kg - Varunummer 3433521
20 kg - Varunummer 210026
LIP Fogmassa Grå
5 kg - Varunummer 1557305
20 kg - Varunummer 210033
LIP Fogmassa Mörkebrun
5 kg - Varunummer 1557347
LIP Fogmassa Bahamabeige
5 kg - Varunummer 2334183
LIP Fogmassa Jasmin
5 kg - Varunummer 2914612
LIP Fogmassa Svart
5 kg - Varunummer 4019635
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - 25°C.

Blandningsförhållande

0,26 liter vatten/kg pulver motsvarar 5,2 liter vatten/20 kg säck.

Materialåtgång

0,3-1,8 kg/m² beroende på fogbredd och keramik storlek.

Bearbetningstid

1-2 timmar vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Gångbar

Tidigast efter 12 timmar vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Klar för vattenbelastning

Efter 24 - 48 timmar vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling, beroende på keramikens absorption.

Klar för full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

CE-märkning

DS/EN 13888: CG2WA.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus – VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 24 månader i oöppnad förpackning.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 månader i oöppnad förpackning. 
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Konstruktioner

Underlag

Keramik-ytan ska vara ren och torr. Fogarna ska vara fria från rester av fästmassa och ha ett enhetligt djup. Starkt sugande ke­ramik fuktas med rent vatten innan fog­ning. Vid fogning av keramik på underlag som inte är 100 % mekaniskt stabila kan LIP Multibinder tillsättas i fogmassan för att öka elasticiteten.

Detsamma rekommenderas vid fogning ovanpå golvvärmeskivor, där keramiken monteras direkt utan golvavjämning.

 

Bruksanvisning

LIP Fogmassa blandas i förhållandet 0,26 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsva­rande 5,2 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande. Bland­ningstid 2-3 min. Efter ett par minuter rörs långsamt upp igen, nu är den klar att användas.

Fogmassan appliceras på keramiken diagonalt med gummiskrapa eller en fog­bräda tills fogarna är helt fyllda och jäm­na. När fogmassan har satt sig efter 15 - 45 min. rengörs keramik-ytan med urvriden svamp som regelbundet sköljs med rent vatten.

Foghinnor kan på syrabeständiga ytor tas bort med LIP K10 Eco Klinkerren enligt anvis­ningarna, dock tidigast efter 12 timmar när fogmassan är tillräckligt härdad.

Vid fogning av större ytor kan LIP Flyttillsats tillsättas i LIP Fogmassa för att förenkla fogningen.
Läs mer om användning av LIP Multibinder och Flyttillsats un­der LIP Fogmassa på www.lip.dk.
 
Flera förslag:

 • Beroende på vilken fästmassa som används så utförs fogningen enligt den använda fästmassan information finns på gällande TDS.
 • Fogning kan normalt utföras först 24–48 timmar efter avslutad keramik montering beroende på keramikstorlek. Vid storformatskeramik (större än 600 x 600, eller 0,36 m² rekommenderas upp till 4 dygn vid fogning beroende vilken fästmassa som används eller beroende på underlag. Fogmassan är färgad med pigment som kan vara svåra att ta bort på vissa typer av keramik. Fogmassan kan till en början ge överflödig färg.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten in­nan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Ej härdat material får inte spolas ner i avlopp då cementba­serat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Emballage

5 och 20 kg plastlaminerade papperspåsar. Skal förvaras torrt.

 

Färger

Vit, Pärlvit, Manhattan (ljusgrå), Grå, Mörkbrun, Bahamasbeige, Jasmin och Svart.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

 • Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden.
 • Golvvärmen/Värme i golvet ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramiken
  Se hemsidan för mer information om när golvvärme kan slås på. För att undvika snabba dimensionsförändringar innan full styrka uppnås.
 • Ojämnt absorberande keramik kanter, varierande vatten/cement-förhållanden och kvarvarande fukt i underlaget kan orsaka variation 
i fogfärgen.
 • Stigande restfukt kan ge upphov till vit grumling (salpeterfläckar) i fogarna.
 • Nyfogade ytor får inte täckas med plastfolie eller motsvarande och inte påverkas av drag, värme, sol eller annan kraftig uttorkning.
 • Om det finns risk för snabb uttorkning ska fogarna hållas fuktiga i min. 24 timmar, så att fullständig härdning uppnås (t.ex. torka av med en fuktig svamp).
 • Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.
  Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö