Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Thermodyn

Ljuddämpande och lätt

LIP Thermodyn är avsedd till uppbyggnad av golvkonstruktioner där man önskar en låg vikt och stegljudsdämpning. LIP Thermodyn appliceras på samma sätt som en slipsats. När golvet är torrt, efter ca 1 dygn, påföres ev. LIP Golvspackelmassa i till exempel 10 mm lagtjocklek eller så monteras keramik direkt på LIP Thermodyn.

 

Emballage:
Plastpåse + 1 liter flytande bindemedel ligger i påsen med granulat.

33 liter - Varunummer 100600
Tekniska data
Bygghöjd

10 - 450mm

Temperaturbeständighet

-40 - +110° C

Värmeledningsförmåga

0,122 W/m²K

Brandklass

Med spackemassa A 1 fl

Utan spackelmassa Bfl-s2

Tryckstyrka

Ca 30 MPa med 20 mm LIP 220 Avjämningssmassa

Ca 25 MPa med 5 mm LIP 220 Avjämningsmassa

E-modul

25 GPa. Värdet är beräknat efter 40 mm LIP Thermodyn och 10 mm LIP 220.

Materialåtgång

0,69 kg/liter

Arbetstemperatur

+5° C - +30° C

Bearbetningstid

Ca 30 min. vid +20° C

Gångbar

Ca 1-2 dygn vid + 20° C

Klar för plattsättning

Direkt på Thermodyn: Ca. 1 dygn vid +20°C

Ovanpå golvspacklet : Ca. 2-3 timmar vid +20°C Ca 1-2 dygn.

Klar för tät beläggning

På golvspackel ca 24 timmar vi +20°C

Trinlyddæmpning iht. DIN/EN ISO 10140

Vid betongunderlag:
70 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 23 dB

50 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 21 dB

30 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 18 dB

 

Vid träunderlag:
70 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 24 dB

50 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 24 dB

30 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 18 dB

Förvaring

Min. 12 månader (vid +5° C - + 20° C)

Konstruktioner

LIP Thermodyn blandas i en hink/balja med maskinvisp eller en tvångsblandare där granulatet och den medföljande vätskan blandas samman noga i minst 3 minuter tills granulatet har en blank yta . Därefter appliceras massan som vanlig slipsats på underlaget. Det är viktigt att bindemedlet har en normal rumstemperatur (+ 20° C) för korrek sammanblandning. Därefter appliceras LIP Thermodyn som vanlig slipsats och komprimeras med hjäp av en putsbräda.

 

Vid golvvärme är det extra viktigt runt värmerören så det inte bildas luftfickor runt dessa, det kan vara max. 30 mm LIP Thermodyn ovanpå värmegolvet. Sörj för god luftväxling vid användning inomhus.