Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Thermodyn

Lättviktsgolv med ljuddämpande och isolerande egenskaper.

LIP Thermodyn är avsett att användas till uppbyggnad av golvkonstruktioner, där det ställs krav på låg vikt, värmeisolering och ljudreducering. LIP Thermodyn appliceras som vanlig slipsats. När golvet är torrt, efter ca 1-2 dygn, appliceras eventuellt 10 mm LIP avjämningsmassa eller så kan keramik monteras direkt på ytan.

LIP Thermodyn kan användas inom- och utomhus, till vattenburen golvvärme och är diffusionsöppen. I våtutrymmen ska Thermodyn spacklas med avjämningsmassa och vattentätas med ett BBV-godkänt tätskiktssystem.

33 liter - Varunummer 100600
Tekniska data
Bygghöjd

10 - 450 mm.

Temperaturbeständighet

-40 - +110 °C.

Värmeledningsförmåga

0,122 W/m2K.

Brandklass

Utan spackelmassa: Bfl-s2.

Med spackelmassa: A1fl.

Tryckstyrka

Min. 30 MPa med 20 mm LIP 220 avjämningsmassa. Värdet är beräknat efter 40 mm LIP Thermodyn och 10 mm LIP 220 vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Min. 25 MPa med 5 mm LIP 220 avjämningsmassa. Värdet är beräknat efter 40 mm LIP Thermodyn och 10 mm LIP 220 vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

E-modul

25 GPa. Värdet är beräknat efter 40 mm LIP Thermodyn och 10 mm LIP 220 vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Materialåtgång

0,69 kg/liter.

Arbetstemperatur

+5 °C - +30 °C.

Bearbetningstid

Ca. 30 min. vid +20 °C.

Gångbar

1-2 dygn vid +20 °C.

Klar för plattsättning

Direkt på Thermodyn: Ca. 1 dygn vid +20 °C.

Ovanpå golvspacklet : Ca. 2-3 timmar vid +20 °C.

Klar för tät beläggning

Ca. 12 timmar vid +20 °C (LIP 210/220).

Trinlyddæmpning iht. DIN/EN ISO 10140

Vid betongunderlag:
70 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 23 dB

50 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 21 dB

30 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 18 dB

 

Vid träunderlag:
70 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 24 dB

50 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 24 dB

30 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 18 dB

Förvaring/tekniska data

Min. 24 månader (vid +5 °C - +20 °C). Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna.
För mer information se lip.dk/Miljö.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 månader (vid +5 °C - +20 °C).

Konstruktioner

Underlag

LIP Thermodyn kan appliceras på betong, Lewis/laxstjärtplåt, träkonstruktioner mm.

 

Förbehandling  

Underlaget ska vara avhärdat, fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skil­jeämnen.

 

Bruksanvisning

LIP Thermodyn blandas i en hink/balja med maskinvisp eller en tvångsblandare där granulatet och den medföljande vätskan blandas samman noga i minst 3 minuter tills granulatet har en blank yta . Därefter appliceras massan som vanlig slipsats på underlaget. Det är viktigt att bindemedlet har en normal rumstemperatur (+ 20° C) för korrekt sammanblandning. Därefter appliceras LIP Thermodyn som vanlig slipsats och komprimeras med hjälp av en putsbräda. Vid golvvärme är det extra viktigt runt värmerören så det inte bildas luftfickor runt dessa, det kan vara max. 30 mm Thermodyn ovanpå värmegolvet. Sörj för god luftväxling vid användning inomhus.

 

Rengöring

Verktyg och hinkar skrapas rena, härdad Thermodyn rengörs mekaniskt. Använd al­ltid handskar.

 

Emballage

Plastpåse + 1 liter flytande bindemedel lig­ger i påsen med granulat.

 

Färg

Svartbrun pimpsten med färgad vinylgranu­lat som kan variera i färg.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.