LIP Lättspackel

Finkornig spackelmassa för inomhusbruk

LIP Lättspackel är ett lättspackel med särskilt goda fyllningsegenskaper som används för spackling av väggar inomhus. Med en kornstorlek på max. 0,3 mm är LIP Lättspackel lämplig som avslutande yta inför fortsatt behandling med t.ex. färg, väv och liknande.

 

I våtrum ska reglerna för spackling av ytor följas. Här rekommenderas enbart användning av cementbaserat spackel, t.ex. LIP 300/310/320 eller färdigblandad LIP Vådrumsspartel.

10 liter - Varunummer 30037 , DB nr. 5891560
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5C – +30C

Materialåtgång

Ca 1,0 lit/m2/mm

Skikttjocklek

0–10 mm i ett arbetsmoment

Kornstorlek

Max. 0-4 mm

Torktid

Yttorr: Ca 1–3 timmar v. 20°C

Genomtorr: Ca 24 timmar vid 20°C

Förvaring/tekniska data

Min. 12 månader i oöppnad förpackning

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 månader i oöppnad förpackning

Konstruktioner

LIP Lättspackel är färdig för användning och appliceras med spackel, putsbräde eller med maskin. Utjämning görs med spackel.

 

Vid spackling av djupa hål eller sprickor ska LIP Lättspackel appliceras i flera omgångar. Observera att LIP Lättspackel ska vara torr innan ett nytt skikt appliceras. När större hål ska fyllas ut tillsätts cirka 10 % cement.

 

När LIP Lättspackel är torr efter cirka 24 timmar, beroende på skikttjocklek, kan ytan slipas. Inför fortsatt behandling rekommenderas primning av den spacklade ytan med LIP Primer, vilket säkerställer bästa möjliga vidhäftning vid t.ex. målning.