Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare

Är en syrafast kapillärbrytare som även kan användas på lodräta ytor utan organiska lösningsmedel

LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare är avsedd för kapillärbrytare i tillexempel  storkök, slakterier, mejerier, bryggerier, badhus  m.m. där den används som kapillärbrytare vid genomföringar i golv och vägg. Kapillärbrytare användes för att hindra vattenabsorption runt fasta installationer och därmed även minska risken för bakteriell påväxt. Den kemiske motståndskraften gör att kapillärbrytaren är formstabil vid exempelvis kemisk rengöring.

 

LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare kan också användas vid lagning på hårt belastade golv eller liknande ytor.

10 liter - Varunummer 80117
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10°C - +25°C

Bearbetningstid

Ca. 25 min vid 20°C

Materialåtgång

Ca 2,4 liter/kitt motsvarar

Ca 3 st. golvbrunnar med en ø 200 mm

Ca 10 st. montagebult

Torktid

Efter 24 timmar vid 20°C kan fortsatt behandling genomföras

Förvaring/tekniska data

Min. 24 mån. i oöppnat emballage. Lagras mörkt och svalt

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 mån. i oöppnat emballage. Lagras mörkt och svalt

Konstruktioner

De 2 Epoxikomponenter, A (Härdare) och B (harts), blandas med en långsamtgående maskinblandare med visp i den medföljande hinken. Blandningstid ca 3-4 minuter. Därefter tillsätts den medleverede komponent C (LIP ugnstorkade kvartssand).

 

Blandningstid ca 3-4 min.

 

OBSERVERA!: Visp, hink och andra verktyg skall vara helt rena för att inte påverka konsistensen och materialegenskaper. Var noga med att allt innehåll i komponent A+B+C tillsätts i blandningen. Underlag och arbetstemperatur skall vara mellan 10°C och 25°C. Undvik att arbeta i direkt sol. Monteringstid ca 20 minuter vid 20°C.

 

LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare appliceras med vanliga murarverktyg exempelvis murslev, fogslev, direkt efter det att kapillärbrytaren är applicerad skall ytan överströs med påse D (LIP Ugnstorkade Kvartssand) på den fuktiga ytan. När kapillärbrytaren har härdat avlägsnas överskotts sand med dammsugare.