Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

Radonsikring

En effektiv smørbar radonsikring, bestående af LIP 1-K VS30 System - LIP 2-K Vådrumssystem eller LIP Foliesystem.

 

Nu er det muligt at radonsikre vægge og gulve med en flydende membran, inden opsætning/lægning af fliser, gulvspartel, puds mm.

 

Radon forefindes naturligt i undergrunden. Det anbefales at der i eksisterende bygninger foretages enkelte og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100-200Bq/m2, og mere effiktive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200Bq/m2.

 

I nybyggeri anbefales det at radonindholdet ikke overstiger 100Bq/m2.

 

Der henvises til SBI anvisning 232 og 233 samt BR15.

 

LIP Bygningsartikler har i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut netop afprøvet en række forskellige radonsikringsløsninger til tætning af terrændæk/vægge mod radon.

 

Med udgangspunkt i det maksimale målte indhold af radon i den danske undergrund, samt den nationale radonundersøgelse offentliggjort i 2001 (radonkort) af Statens Institut for Strålebeskyttelse, Risø DTU og De Nationale  Geologiske Undersøgelser for Danmark, tilbyder LIP Bygningsartikler nu 3 forskellige radonsikringsløsninger som alle udmærker sig ved at være særdeles radontætte.

 

Download vejledninger