Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Kakelfix

Cementbaserad fästmassa med hög vidhäftning

För montering av keramik klinker, marmor, skiffer, väggtegel, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isolerskivor, betongsten, marksten etc. Vid montering av storformatsplattor används för att påskynda torktid och minska risken för flammiga fogar LIP XXL Storformatfix, LIP Naturstensfix eller LIP Snabbfix. För fuktkänslig natursten rekommenderas LIP Naturstensfix.

5 kg - Varunummer 2004349
20 kg - Varunummer 200003
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +30°C.

Blandningsförhållande

0,25 liter vatten/kg pulver motsvarande till 5 liter vatten/20 kg säck.

Materialåtgång

1,6-4 kg beroende på keramikstorleken och underlag.

Bearbetningstid

3-4 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Monterings- och justeringstid

20 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Gång-/fogningsbar

Tidigast efter 1-2 dygn, beroende på temperatur, keramikens beskaffenhet, underlagets fuktinnehåll och absorptionsförmåga. Vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Full belastning

Efter 14 dygn vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Skikttjocklek

Upp till 10 mm.

Dragsstyrka efter 24 timmar

> 0,5 N/mm².

Dragsstyrka efter 28 dygn

> 0,5 N/mm².

CE-märkning

DS/EN 12004: C1-E.

GEV EMICODE

EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 18 månader i oöppnad förpackning.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 18 månader i oöppnad förpackning.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Konstruktioner

Underlag

Gjutna betongväggar och golvytor äldre än 3 månader Slipsats äldre än 4 veckor. Lättbetongselement med max. fukthalt på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydritgolv med en fukthalt på max. 0,5 %.

Cementbaserat spackel, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad.

I ej fuktbelastade utrymmen rekommenderas LIP Supergrund primas/grundmålas på svåra underlag, såsom metall, epoxi, keramiska plattor, natursten och liknande.

 

Förbehandling  

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor. Fritt från damm, smuts, olja, fett och vax och andra skiljeämnen mm. Betonghud slipas bort innan grundning/primning. Borttagning av kalk, fett och tvålrester görs med LIP K10 Eco Klinkerrens/ LIP G10 Eco Grundrens.

Befintliga färgskikt och vinyl mattas med sandpapper. Alternativt används LIP Supergrund. (se datablad)
På starkt sugande underlag inomhus, t.ex. obehandlad lättbetong, bör ytan primas med LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer och 10 delar vatten.

Gipsskivor, fibergips, gipsputs: Oförtunnad

Kalciumsilikatskivor: 1 del Primer 54 blandas med 5 delar vatten

Starkt sugande underlag utomhus, förvattnas (ej fritt vatten på underlaget).

 

Bruksanvisning

LIP Kakelfix blandas i förhållandet 0,25 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 5 liter/20 kg säck.

Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa, med en ex. maskinvisp. Blandningstid 2-3 min. Efter ett 5 min. rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Blandningen ska användas inom 3-4 timmar efter färdigblandning.

LIP Kakelfix appliceras med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassan. Kontrollera med jämna mellanrum att plattan har vidhäftning och en fullgod täckning genom att lyfta en platta från underlaget. Justering av plattan kan ske upp till 20 minuter efter montering beroende på underlag och plattans sugförmåga. Vid montering av tunn keramik/ mosaik bör fästmassan slätspacklas innan montering. Vid inomhus montering av keramiska material rekommenderas att fästmassan har minst 80 % kontakt med både keramik och underlag.

Vid montering av plattor med Nivåsystem eller upp till 300x300 mm (0,09 m²), samt vid all montering utomhus och våtrum, rekommenderas att plattan dubbelstryks för att säkerställa en 100 % täckning av fästmassan. Denna metod minskar risken för plattsläpp, frostsprängningar och missfärgning av fogar.

Dubbellimningsmetoden kan göras som ett tunt, jämnt lager fästmasa med slät spackel. Vid användning av en 4x4 eller 6x6 mm tandspackel för Buttering-Floating appliceras först fästmassan med den släta sidan, sedan dras igenom med den tandade sidan. Detta säkerställer en jämn skikttjocklek. Det är viktigt att de rillorna/skårade tandspackelsrillorna på baksidan av plattan är parallella med de tandspackelrillorna på underlaget.
 
Vid användning utomhus rekommenderas att inte använda mörk keramik. Mörka färger blir betydligt varmare än ljusa vid solpåverkan och därför expanderar mörk keramik mer än ljusa. Det rekommenderas också att inte använda rektangulär keramik i stora dimensioner över 0,09 m² då det längre keramikformatet och fogmönstret bidrar till större rörelser mot betongunderlaget. Golvlutningen ska vara mellan 1-2%.
 
Vid plattor större än 600x600 mm (plattor större än 0,36 m²) rekommenderas LIP XXL Storformatfix, se tekniskt datablad. Alternativt använd LIP Snabbhärdande Kakelfix eller LIP Naturstensfix som blandas med LIP Multibinder. Dessa rekommendationer ökar flexibiliteten i fästmassan och minimera risken för missfärgade fogar på grund av kvarvarande fukt.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

 • Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden.
 • Fuktkänslig natursten och storformatsplattor kräver särskild hantering.
 • Vid montering av storformatig keramik rekommenderas det att vänta ytterligare 1-2 dygn innan fogning för att minimera risken för missfärgade fogar på grund av restfukt i fästmassan.
 • Var uppmärksam på plattor med släppmedel på baksidan (vanligtvis vitt kalciumpulver). För att minska risken för plattsläpp på keramik med släppmedel på baksidan, arbeta alltid in ett tunt lager fästmassa på baksidan av plattan innan montering. Fästmassan måste arbetas in ordentligt för att bryta släppmedlet och minska risken för plattsläpp.
 • Golvvärmen/Värme i golvet ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramiken
 • Se hemsidan för mer information om när golvvärme kan slås på. För att undvika snabba dimensionsförändringar innan full styrka uppnås.
 • Tillsätt aldrig mer vatten efter det att fästmassan har börjat härda.
  Överdosering av vatten medför lägre styrka och krympningar.
 • Vid montering är det viktigt att plattorna är rumstempererade för att minimera risken för kondensfukt på baksidan av keramiken, vilket kan försämra vidhäftningen.
 • Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.
  Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö