LIP Kakelfix

Till montering av kakel och klinker

För montering och läggning inomhus och utomhus av kakel, klinker, väggtegel, natursten, dekortegel, glasullskivor, isoleringsskivor, betongsten, marksten etc. För fuktkänslig natursten rekommenderas LIP Naturstensfix eller LIP Snabbtorkande Kakelfix.

5 kg - Varunummer 2004349 , DB nr. 2004349
20 kg - Varunummer 200003 , DB nr. 1972505
Tekniska data
Arbetstemperatur +5°C - +30°C
Blandningsförhållande 0,22 liter vatten per kg pulver, motsvarande 4,4 liter vatten/20 kg äck
Materialåtgång

1,6 kg/mm/m² beroende på kakelplattans storlek och underlag.

Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.

Bearbetningstid 3-4 timer ved 20°C
Monterings- och justeringstid

20 min. vid 20 °C

Gång-/fogningsbar Tidigast efter 1–2 dygn, beroende på temperatur, kaklets beskaffenhet, underlagets fuktinnehåll och uppsugningsförmåga
Full belastning Efter 14 dygn vid 20 °C
Dragsstyrka efter 24 timmar

> 0,5 N/mm²

Dragsstyrka efter 28 dygn

> 0,5 N/mm²

CE-märkning

DS/EN 12004: C1-E

GEV EMICODE

EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data Min. 18 månader i oöppnad förpackning
Förvaring/arbetsmiljö Min. 18 månader i oöppnad förpackning
Konstruktioner

LIP Kakelfix blandas i förhållandet 0,22 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 4,4 liter/20kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinvisp eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par min. rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Blandningen ska användas inom 5 timmar.

 

Applicera fästmassan med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassan, kontrollera med jämna mellanrum att plattan har vidhäftning och en fullgod täckning genom att lyfta en platta från underlaget. Kakelplattorna kan normalt korrigeras upp till 20 min. efter montering beroende på underlag och plattans sugförmåga.

 

Vid montering av tunt kakel/ mosaik bör fästmassan slätspacklas innan montering. Vid montering av kakelplattor som är 300 x 300 mm eller mindre rekommenderas att fästmassan har min. 80 % kontakt med både kakelplatta och underlag. Vid montering av kakel som är större än 300 x 300 mm samt vid all montering utomhus rekommenderas att plattan dubbelstryks för att säkerställa 100 % täckning av fästmassan. Denna metod minskar risken för plattsläpp, frostsprängningar och missfärgning av fogar.

 

OBS! Golvvärme ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramik (se hemsidan för mer information om när golvvärmen kan slås på). Tillsätt aldrig mer vatten efter det att fästmassan har börjat härda. Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden. Fuktkänslig natursten och storformatsplattor kräver särskild hantering.