Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Naturstenfix

Vit snabbhärdande cementbaserad fästmassa

För uppsättning och läggning av bl.a. fuktkänslig natursten som marmor, kalksten, skiffer, granit, storformatsplattor samt kompositplattor mm. Lämplig för golvvärme.

20 kg - Varunummer 200058
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C – +30°C

Blandningsförhållande 0,24 liter vatten per kg pulver, motsvarande 4,8 liter vatten per 20-kilossäck
Bearbetningstid

Cirka 50–60 min. vid 20°C

Monterings- och justeringstid

Cirka 20 min. vid 20°C

Gång-/fogningsbar Tidigast efter 4 timmar, beroende på temperatur, vattenmängd och underlagets RF och sugförmåga
Full belastning

Efter 3 dygn vid 20°C

Materialåtgång

1,5 kg/mm/m² beroende på keramik storlek och underlag.

Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.

Skikttjocklek Maximalt 10 mm
Dragsstyrka efter 6 timmar

> 0,5 N/mm²

Dragsstyrka efter 28 dygn

> 1 N/mm²

CE-märkning

DS EN 12004/2: C2-FE-S1

Förvaring/tekniska data Min. 6 månader i oöppnad förpackning
Förvaring/arbetsmiljö Min. 18 månader i oöppnad förpackning
GEV EMICODE

EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Konstruktioner

Blandas med 0,24 liter rent, kallt vatten per kg pulver, motsvarande 4,8 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig homogen massa utan klumpar, med en maskinvisp eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par min. rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Blandningen ska användas inom 60 minuter efter blandningstillfället.

 

Applicera fästmassan med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassan, kontrollera med jämna mellanrum att plattan har vidhäftning och en fullgod täckning genom att lyfta en platta från underlaget. Justering av plattan kan ske upp till 20 min. efter montering, beroende på underlag och plattans sugförmåga. Vid montering av tunn keramik/mosaik bör fästmassan slätspacklas innan montering.

 

Vid montering av kakelplattor som är 300x300 mm eller mindre rekommenderas att fästmassan har mininst 80 % kontakt med både kakelplatta och underlag. Vid montering av storformatsplattor, större än 300x300 mm samt vid all montering utomhus och våtrum rekommenderas att plattan dubbelstryks för atsäkerställa en 100 % täckning av fästmassan. Denna metod minskar risken för plattsläpp, frostsprängningar och missfärgning av fogar.

 

OBS! Golvvärme ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramiken (se hemsidan för mer information om när golvvärmen kan slås på). Tillsätt aldrig mer vatten efter det att fästmassan har börjat härda. Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden. Fuktkänslig natursten och storformatsplattor kräver särskild hantering.