Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Naturstenfix

Cementbaserad, vit och snabbhärdande.

För vägg- och golvmontering av bl.a. fuktkänslig natursten som t.ex. marmor, kalksten, skiffer, granit, travertin mm. Vid montering av storformatsplattor används för att påskynda torktid och minska risken för flammiga fogar LIP XXL Storformatfix, LIP Naturstensfix eller LIP Snabbfix.

20 kg - Varunummer 200058
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandningsförhållande

0,24 liter vatten/kg pulver motsvarar 4,8 liter vatten/20 kg säck.

Bearbetningstid

Ca. 50-60 min. vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling

Monterings- och justeringstid

Ca. 20 min. vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Gång-/fogningsbar

Tidigast efter 2–3, och 50 % RF med en viss luftväxling. timmar beroende på temperatur, naturstenens beskafenhet underlagets fuktinnehåll och absorptionsförmåga.

Full belastning

Efter 3 dygn vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Materialåtgång

1,5-3,8 kg beroende på keramikstorleken och underlag.

Skikttjocklek

Upp till 10 mm.

Dragsstyrka efter 6 timmar

> 0,5 N/mm².

Dragsstyrka efter 28 dygn

> 1 N/mm².

CE-märkning

DS EN 12004/2: C2-FE-S1.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

6 mån. i oöppnat emballage.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Förvaring/arbetsmiljö

18 mån. i oöppnat emballage.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Konstruktioner

Underlag

Gjutna betongväggar och golvytor äldre än 4 veckor, slipsats äldre än 2 veckor. Lättbetongselement med max. fukthalt på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydritgolv med en fukthalt på max. 0,5 %.

Cementbaserat spackel, gipsskivor, våtrumsgips, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsskivor.

I ej fuktbelastade utrymmen rekommenderas LIP Supergrund primas/grundmålas på svåra underlag, såsom metall, epoxi, keramiska plattor, natursten och liknande.

 

Förbehandling

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor. Fritt från damm, smuts, olja, fett och vax och andra skiljeämnen mm. Betonghud slipas bort innan grundning/primning. Borttagning av kalk, fett och tvålrester görs med LIP K10 Eco Klinkerrens/LIP G10 Eco Grundrens.

Befintliga färgskikt och vinyl mattas med sandpapper. Alternativt används LIP Supergrund. (se datablad)

På starkt sugande underlag inomhus, t.ex. obehandlad lättbetong, bör ytan primas med LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer och 10 delar vatten.

Gipsskivor, fibergips, gipsputs: Oförtunnad.

Kalciumsilikatskivor: 1 del Primer 54 blandas med 5 delar vatten.

Starkt sugande underlag utomhus, förvattnas (ej fritt vatten på underlaget).

 

Bruksanvisning 

LIP Naturstensfix blandas i förhållandet 0,24 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarar till 4,8 liter/20 kg säck.

Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa, med en ex. maskinvisp. Blandningstid 2-3 min. Efter ett 5 min. rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Blandningen ska användas inom 50-60 min. efter färdigblandning.

LIP Naturstensfix appliceras med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassan. Kontrollera med jämna mellanrum att plattan har vidhäftning och en fullgod täckning genom att lyfta en platta från underlaget. Justering av plattan kan ske upp till 20 minuter efter montering beroende på underlag och plattans sugförmåga. Vid montering av tunn keramik/ mosaik bör fästmassan slätspacklas innan montering. Vid inomhus montering av keramiska material rekommenderas att fästmassan har minst 80 % kontakt med både keramik och underlag.


Rengöring 

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt.
OBS! Ej härdat material får inte spolas ner i avlopp då cementbaserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet. Härdad fästmassa klassificeras som byggavfall.

Allmänt
LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

Hänvisning
Säkerhetsdatablad


OBS!

 • Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden.
  Fuktkänslig natursten och storformatsplattor kräver särskild hantering.
 • Vid montering av storformatspallor rekomnderas att vänta ytterligare 1-2 dygn för fogning för att minimera risken för misfärgade fogar på grund a restfukt i fästmassan.
 • Var uppmärksam på plattor med släppmedel på baksidan (vanligtvis vitt kalciumpulver). För att minska risken för plattsläpp på keramik med släppmedel på baksidan, arbeta alltid in ett tunt lager fästmassa på baksidan av plattan innan montering. Fästmassan måste arbetas in ordentligt för att bryta släppmedlet och minska risken för plattsläpp.
 • Golvvärmen/Värme i golvet ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramiken
  Se hemsidan för mer information om när golvvärme kan slås på. För att undvika snabba dimensionsförändringar innan full styrka uppnås.
 • Tillsätt aldrig mer vatten efter det att fästmassan har börjat härda.
  Överdosering av vatten medför lägre styrka och krympningar.
 • Vid montering är det viktigt att plattorna är rumstempererade för att minimera risken för kondensfukt på baksidan av keramiken, vilket kan försämra vidhäftningen.
 • Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.
  Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.