Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 745 Golv- och vägglim

Alroundlim med kraftigt våthugg och kort öppentid.

LIP 745 är ett snabbhärdande och vattenbaserat golv- och vägglim med ett kraftigt våthugg. Lämpligt till våt- och häftlimning av golv- och väggvinyl.
Används för limning av homogen vinyl, vinyl med skum- eller vävbaksida, PVC-fria golv, vissa typer av ”gummigolv”, kork med PVC-baksida, nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida.

10 liter - Varunummer 610000
Tekniska data
Typ

Vattenbaserad co-polymer dispersion.

Användningstemperatur

18-25°C.

Torrhalt

Ca. 70%.

Densitet

Ca. 1,3 kg/liter.

Emissioner

Emicode EC1 PLUS samt M1.

Beständighet

God beständighet mot mjukgörarvandring.

Klar för tät beläggning

Efter 5-15 min. beroende på temperatur, luftfuktighet och underlag. Alla torktider är baserade på 50 % RF och en temperatur på 20 °C.

Förvaring

12 mån. i oöppnad förpackning vid sval förvaring. Lagras frostfritt.

Materialåtgång
 • Vinyl, homogen: ca. 4 m²/liter.
 • Vinyl med skumbaksida: ca. 4 m²/liter.
 • Vinyl med vävbaksida: ca. 4 m²/liter.
 • Vinylplatta: ca. 4 m²/liter.
 • Nålfilt: 3 - 4 m²/liter.
 • Textil: 3 - 4 m²/liter.
 • Korkgolv med PVC-baksida: ca. 4 m²/liter.
 • Gummigolv: ca. 4 m²/liter.
 • Klorfritt: ca. 4 m²/liter.
Konstruktioner

Underlag/förutsättningar

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor, rengörs noggrant från damm, olja, fett och andra skiljeämnen.

Limmet appliceras med limspridare på sugande och icke sugande underlag. Appliceringstemperatur för lim och underlag bör ha en temperatur på 18 till 25 °C. Underlaget får ej överstiga ≤ 85% RF, samt luftfuktigheten bör ej överstiga 65 % RF.

OBS! Följ golvtillverkarens anvisningar.

Kontakta LIP Sverige vid användning av alkalispärr avsedd att stoppa den kapillära fuktvandringen. Vid användning av anhydridspackel (gipsbaserade spackel) kontakta gällande materialleverantör. Vid betong med lågt VCT-tal, under 0,43, i betongen kontakta LIP Sverige.

 

Förbehandling  

Vid behov rengörs ytorna med LIP K10 Eco Clean Klinkerrent eller LIP G10 Eco Clean Grundrent. Slamskikt
slipas bort och dammsugs. Lösa delar tas bort. Vid spackling, följ spackelleverantörens anvisningar för att uppnå rätt förutsättningar och dragstyrkor.

 

Bruksanvisning

Följ golvtillverkarens anvisningar. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst 18 °C. Rör alltid om limmet, på golv appliceras limmet med en limspridare. Limning på sugande underlag, betong, avjämningsmassa och spånskiva.

 

På sugande underlag

 • Lägg våderna direkt i det våta limmet.
 • Därefter justeras våderna på plats och gnids fast.
 • Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
 • För bästa resultat använd en mattvält.

 

På svagt sugande underlag med täta beläggningar

 • Lägg våderna direkt i det våta limmet och gnid fast.
 • Därefter lyfts våderna igen så att de båda limytorna luftas tills ytorna känns klibbiga (5-30 min.*).
 • Därefter läggs båderna på plats och gnids fast.
 • Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
 • För bästa resultat använd en mattvält.

 

Limning på icke sugande underlag med täta beläggningar

 • För bästa resultat rekommenderas en spackling av golvet på minst
 • 1,5 mm, beroende på golvavjämningsmassa, låt spacklet torka helt.
 • Lägg våderna direkt i det våta limmet och gnid fast.
 • Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
 • För bästa resultat använd en mattvält.

 

Alternativ lösning vid icke sugande underlag

 • Lägg våderna direkt i det våta limmet och gnid fast.
 • Därefter lyfts våderna igen så att de båda limytorna
 • luftas tills ytorna känns klibbiga (5-30 min.*).
 • Därefter läggs våderna på plats och gnids fast.
 • Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
 • För bästa resultat använd en mattvält.

 

Limning på vägg

Förberedelser: Underlaget ska vara fast, rent och fritt från skiljeämnen, lösa partiklar samt kemikalier och oljor mm.

OBS! Väggmattor ska alltid våtlimmas.

 • Rör om limmet väl.
 • Applicera limmet jämnt på väggen med perlonroller. Applicera inte lim på större ytor än att väggmattan kan monteras i vått lim.
 • Montera mattan enligt mattfabriantens anvisningar.
 • Gnid fast mattan mycket noggrant så att all luft pressas ut och erforderlig vidhäftning uppnås.

 

Färg

Ljusgul. Härdat lim, beige.

 

Rengöring  

Lim på hud tvättas bort med vatten och tvål. Verktyg rengörs med vatten medan limmet ännu är vått. Intorkat lim avlägsnas mekaniskt eller löses med T-röd eller limtvätt.

 

Förpackning  

10l plasthink

 

Allmänt  

LIPs produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.