Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 360 Fiberputs Lätt

Cementbaserad fasadputs till de flesta underlag.

LIP 360 Fiberputs Lätt Vit är ett cementbaserat, fiberförstärkt putsbruk med tillsatser som förbättrar vidhäftningen på svåra underlag och ökar bearbetbarheten.

20 kg - Varunummer 250046
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandningsförhållande

Ca. 0,28 liter vatten/kg pulver motsvara ca. 5,6 liter vatten/20 kg säck.

Bearbetningstid

Ca. 4 timmar vid 20°C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Skikttjocklek

2-10 mm.

Härdningstid

1-2 dygn vid 20°C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Vidhäftning på betong, 28 dygn

≥ 0,5 N/mm².

Vidhäftning på mineralull och polystyren

0,08-0,16 N/mm².

Brandklass

A1.

Tryckstyrka

≥ 5 N/mm².

Flexibilitetsstyrka

≥ 2 N/mm².

Vattenabsorption

W2.

Diffusionsmotståndsfaktor

≤ 25.

Materialåtgång

Ca. 1,1 kg/m²/mm.

Kornstorlek

Upp till 1 mm.

CE-märkning

DS/EN: 998-1.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 24 mån. i oöppnat emballage.

Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 mån. i oöppnat emballage.

Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.

Konstruktioner

Underlag

Till vidhäftning och förstärkningsputs samt slutputs till isoleringssystem av mineralull och polystyren. Kan med fördel användas som armeringsputs tillsammans med LIP Armeringsnät 4x4 mm på underlag där risk för sprickor kan förekomma. Vid hårt utsatta flexibla/mjuka underlag t.ex. isolering/skivmaterial rekommenderas LIP Pansarnät. Till spackling av putsade ytor, betong, gasbetong (lättbetong), cement och kalkputs, tegel utomhus/inomhus. Fibergips, gips, plywood inomhus mm.

Till fin- eller strukturspackling på keramiska material och glatta underlag. Kan också användas som tunnputs på betong, tegel, fasta underlag mm. LIP 360 används i lagtjocklek över 5 mm på övriga ytor (2-10 mm) där det önskas en lättputs med en yta som är vit.

Med en 25-30 % mindre åtgång än traditionell puts.

 

Förbehandling  

Underlaget kan vara torrt eller lätt fuktigt, men måste vara fast, hållbart och fritt från separationsmedel. Gamla porösa färgskikt, olja, vax, puts- och kalkrester m.m. måste avlägsnas före putsning. Feta ytor rengörs med LIP G10 ECO Clean Grundrent dosering 1:10 och sköljs med vatten före putsning låt därefter torka.

På starkt sugande ytor inomhus grundas med LIP Primer 54 i följande förhållande:

Obehandlad lättbetong: 1 del primer och 10 delar vatten.

Gipsskivor, gips, träunderlag: Outspädd.

Fibergips, kalciumsilikatskivor: 1 del primer och 5 delar vatten.

Starkt absorberande underlag utomhus ska fuktas före spackling.

 

Bruksanvisning

LIP 360 Fiberputs Lätt Vit blandas i förhållandet 0,28 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 5,6 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa, med en ex. maskinvisp. Blandningstid 2-3 min. Efter ett 5 min. rörs den upp igen, nu är den klar att användas.

Applicera sedan LIP 360 Fiberputs Lätt Vit med en stålbräda eller spackel, eller spruta på i skikttjocklekar från 1-10 mm i en applicering.

Tunnputs på socklar, betong och glatta/släta ytor: LIP 360 Fiberputs Lätt Vit, appliceras i upp till 10 mm per skikt och bearbetas med en puts- eller filtbräda.

På svaga eller icke sugande underlag kan det vara nödvändigt att utföra arbetet som en 2-skiktsbehandling.

På icke-absorberande ytor utförs jobbet under 2 dagar. Den första dagen appliceras ett kontaktskikt med stålspackel. Tidigast nästa dag appliceras ett nytt skikt av puts, filt och puts.

LIP 360 Fiberputs Lätt Vit kan även användas för tegelmönster.

Tunnputs på kalksandsten och släta/glättade konstruerad sten: LIP 360 Fiberputs Lätt Vit är lämplig som tunnputs på släta/glättade konstruerade stenmurverk. Applicera putsen på underlaget med en stålspackel.

När putsen är fingertorr, filta ytan med en filtbräda eller en fuktig svamp för att få ett enhetligt utseende.

LIP 360 Fiberputs Lätt Vit kan användas för återfyllning av fogar upp till 10 mm. Detta rekommenderas där det efter en fasadrengöring finns färgrester i fogarna där man vill säkerställa god vidhäftning. Ytbehandla därefter med LIP 360 Fiberputs Lätt Vit.

Ett vidhäftningstest rekommenderas alltid.

Armering med glasfibernät: LIP 360 Fiberputs Lätt Vit används för armering med LIP Armeringsnät 4x4 mm på underlag med risk för sprickbildning, t ex plywood, gips och fiberputs. Putsen appliceras i en skikttjocklek av ca. 3-4 mm.

Tryck in armeringsnätet i den våta putsen med en slät spackel i den yttre 1/3 av skiktet. I alla skarvar måste nätet överlappa med minst 10 cm. Tidigast nästa dag appliceras ett sista lager puts, som sedan filtas/glättas eller putsas.

 

Efterbehandling

Efter härdning kan LIP 360 Fiberputs Lätt Vit målas med en lämplig färg, t.ex. LIP Fasadfärg. Härdningen beror på putslagrets tjocklek, temperatur- och väderförhållanden samt underlagets fukthalt. Målning på fuktigt underlag kan orsaka kalkavlagringar. Följ färgtillverkarens anvisningar för målning på cementbaserade underlag.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten in­nan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Ej härdat material får inte spolas ner i avlopp då cementba­serat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Emballage

20 kg plastlaminerade papperspåsar. Skall förvaras torrt.

 

Färg

Vit

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

  • Temperaturen skall vara minst +5ºC gäller också i underlaget. Vid låga temperaturer ska fasaden täckas och eventuellt värmas.
  • Undvik för snabb uttorkning av spackelskiktet, t.ex. genom direkt solljus, stark värme eller drag.
  • Det rekommenderas att LIP 360 Fiberputs Lätt Vit endast används under sommarmånaderna för att undvika eventuell nattfrost.
  • Tillsätt inte ytterligare vatten till puts som har börjat härda.