Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Limbruk

För limning av lättbetong och element, med bra vidhäftning och liten krympning samt grovspackling och grundputs

För limning av lättbetong-block-element, betongelement, grundelement, brunnsringar, skorstenselement. Kan dessutom användas till grovspackling av lättbetongsblock mm. Godkänt som konstruktionslim.

 

LIP Limbruk kan användas som utfyllnad av befintliga fogar mellan block och som grundputs innan ett tjockare putslager appliceras.

20 kg - Varunummer 270006
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C – +30°C

Blandningsförhållande

0,2-0,25 liter vatten per kg pulver, motsvarande 4-5 liter vatten/20 kg säck.

Materialåtgång

Ca 1,8 kg/m²/mm.

Bearbetningstid

4 timmar

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20°C

Skikttjocklek

10 mm

Prov utfört med

CE: SS/EN 998-1/2

GEV EMICODE

EC 1plusR – VERY LOW EMISSION

Förvaring

Min. 12 månader i oöppnad förpackning

Konstruktioner

Blanda 25 kg LIP Limbruk med 5-6 liter rent, kallt vatten. Blandningen sker med en maskinblandare eller motsvarande. Under snabb omrörning tillsätts pulvret till en smidig och homogen massa. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par min. rörs den långsamt upp igen, nu är den klar att användas. Tänk på att det inte får tillsättas ytterligare vatten i murbruk som har börjat härda. Vid limning av gatsten ska ca 20% ugnstorkad sand 0–2 mm tillsättas i limbruket. Murbruket hälls ut på underlaget och jämnas till med en rätskiva. Stenarna pressas ner i murbruket så att det syns murbrukrunt om på alla kanter. Det är mycket viktigt att hela kontaktytan är täckt med murbruk, eftersom ofullständig täckning ökar risken för frostsprängning.

 

Om murbruket ska användas som uppbyggnad för att jämna ut ojämnheter i underlaget eller montering av exempelvis skiffer, rekommenderar vi att du minskar mängden vatten i murbruket till ett minimum så att det får en styvare konsistens. Vi rekommenderar också att du stryker murbruk på både underlag och sten i förhållandet 1 del LIP Limbruk och 2 delar vatten.

 

Om murbruket används som tätningsmedel kan det vara nödvändigt att öka mängden vatten ytterligare efter behov för att säkerställa en god genomträngning mellan ytorna. Vid fogning av betongelement anpassas konsistensen till fogarnas form och densitet. För fogbredder över 30 mm, lägg till ytterligare 50% putssand.