Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Limbruk

Cementbaserat blocklim.

LIP Limbruk är ett cementbaserat torr­bruk med vidhäftningsförbättrande tillsat­ser och ugnstorkad kvartssand med en kornstorlek på upp till 0,5 mm.

LIP Limbruk används för bindning och fogning av plattor utomhus, lecablock, be­tongblock, kakel, betong, lättbetong, brunnsringar, skorstenselement, samt för spackling och för att fylla i hål i väggar.

20 kg - Varunummer 270006
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C - +30 °C.

Blandningsförhållande

0,2-0,25 liter vatten/kg pulver motsvarar 4-5 liter vatten/20 kg säck.

Materialåtgång

Ca 1,8 kg/m²/mm.

Bearbetningstid

4 timmar, vid 20 °C och 50 % RF med en viss luftväxling.

Full belastning

Efter 7 dygn, vid 20 °C och 50 % RF med en viss luftväxling.

Skikttjocklek

Upp till 10 mm.

Kornstorlek

Upp till 0,5 mm.

CE-märkning

SS/EN 998-1/2.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 18 mån. i oöppnad förpackning.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 mån. i oöppnad förpackning.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Konstruktioner

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, bärkraftigt och fritt från släppmedel som damm, olja, fett, vax etc. Borttagning av kalk, fett och tvålrester görs med LIP K10 Eco Clean Klinkerent/ LIP G10 Eco Clean Grundrent.

Limbruket kan appliceras på fasta, torra och fuktiga underlag. Glatta/släta underlag måste slipas grovt för att säkerställa tillräcklig vidhäftning med limmet.

 

Bruksanvisning

LIP Limbruk blandas i förhållande 0,2–0,25 liter rent kallt vatten/kg pulver som motsvarar 4–5 liter vatten/20 kg säck. Limbruket rörs/blandas till en klumpfri, homo­gen massa. Efter 5 minuter ska blandning­en röras om igen och är sedan färdig att användas.

Blandningen skall användas inom 4 timmar efter blandningstidpunkten.

Limbruket hälls ut på underlaget och jäm­nas till med en rätskiva/murslev. Materialet pressas ner i limbruket så att det syns limbruk runt om på alla kanter. Det är mycket vik­tigt att hela kontaktytan är täckt med lim­bruk, eftersom ofullständig täckning ökar risken för frostsprängning.

LIP Limbruk kan användas upp till 10 mm i lagtjocklek i en arbetsgång. Om lagtjockleken överskrider 10 mm ska det tillsättas ytterligare 10–20% ugnstorkad kvartssand, kornstorlek 0–2 mm.

Om murbruket ska användas som uppbyggnad för att jämna ut ojämnheter i underlaget eller på exempelvis skiffer, rekommenderar vi att du minskar mängden vatten i limbruket till ett minimum så att det får en styvare konsis­tens. Vid detta tillvägagångsätt rekommenderas det att samtidigt slamma både underlaget och materialet med limbruk i förhållandet 1 del LIP Limbruk till 2 delar vatten. Ska vi inte använda en blandning med en del LIP Betongbinder som har förblandats med 3 delar vatten.

Om murbruket används som fogmassa kan det vara nödvändigt att öka mängden vatten ytterligare efter behov för att säkerställa en god genomträngning mellan föremålen.

Vid sammanfogning av betongelement an­passas konsistensen till fogarnas form och densitet. För fogbredd över 10 mm, lägg till ytterligare 50% ugnstorkad kvartssand.

LIP Limbruk kan användas grovspackling av exempelvis lättbetongsblock.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat material får inte hällas ut i avlopp, då cementbaserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

  • Tänk på att det inte får tillsättas ytterligare vatten i limbruk som har börjat härda.
    Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden.
  • Limbruk skall skyddas mot för snabb härdning vid drag, höga rumstemperaturer, direkt solljus m.m.
    Vid varmt väder kan det vara nödvändigt att vattna de fria ytorna på nytt några dagar efter appliceringen.
  • Arbetet med Limbruk bör inte användas vid temperaturer lägre än +5 °C, eller högre + 30 °C. Tål inte frost under härdningen.