Puts/spackling av väggar inomhus

Oavsett om du tänker spackla, putsa eller fogspackla så är valet av produkt viktigt. LIP har ett stort urval av produkter från cementbaserat till gipsbaserat för väggar både inomhus och utomhus.

19 Produkter