LIP 215 Avjämningsmassa

Cementbaserad, finkornig och självnivellerande

LIP 215 Självnivel­lerande avjämningsmassa används för nivellering, upprätning och finspackling av betong, slipsats, natursten, keramik, klinker mm. upp till 10 mm i en arbetsgång. På metall, gjutasfalt, epoxi och liknande kan LIP 215 appliceras när underlaget först har primats med LIP Supergrund. Kan användas tillsammans med golvvärme.

 

LIP 215 kan inte användas utomhus. I vatten-/fuktbelastade områden ska LIP 215 efterbehandlas med ett god­känt tätskiktssystem.

20 kg - Varunummer 240016 , DB nr. 1972524
Tekniska data
Arbetstemperatur

5°C–25°C

Blandningsförhållande

0,25 liter vatten/kg pulver, motsvarande 5 liter vatten/20 kg säck

Bearbetningstid

25-35 min. vid 20°C

Gångbar

Efter ca. 45-60 min. vid 20°C

Klar för plattsättning

Efter ca. 2 timmar vid 20°C

Klar för tätbeläggning

Efter minst. 12 timmar vid 20°C

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C

Materialåtgång

Ca. 1,3 kg pr. m2/mm

Densitet

Ca 1,9 kg/liter uppblandad

Tryckstyrka

35–40 N/mm²

Flytegenskaper

DS/EN 12706: 150-160mm

CE-märkning

SS EN 13813: CT-C35-F9

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 6 månader i oöppnad förpackning

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 månader i oöppnad förpackning

Konstruktioner

LIP 215 blandas i förhållandet 0,25 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 5 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par minuter rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Den färdigblandade spackelmassan hälls ut på golvytan. Man ska alltid börja i det område där det tjockaste skiktet ska appliceras ut.

 

LIP 215 är enkel att applicera också i mindre skikttjocklekar med tandspackel eller slät spackel och flyter så bra ihop att man normalt inte behöver göra någon efterspackling eller slipning. Om golvspacklet efterbehandlas med färg eller liknande rekommenderas att en LIP Piggrulle används så att ytan blir helt ämn. LIP 215 kan också appliceras med pump.

 

OBS! Om man exempelvis avslutar med epoxi eller annan tät beläggning, ska det som minst göras en indikativ fuktmätning för att avgöra om fuktinnehållet ligger under 85 % RF. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/härdningstiden. En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ökar risken för slam- och sprickbildning. Spackelmassan ska under härdning skyddas mot värmepåverkan, bland annat golvvärme samt direkt solstrålning och drag mm. Spackelmassan får inte täckas med plast under härdning.

 

LIP 215 kan bearbetas vid temperaturer mellan 10 °C och 25 °C. Vid spackling över 10 mm till önskad skikttjocklek tillsätts 8 - 10 kg ugnstorkad kvartssand 0,3–1 mm till 20 kg LIP 215. När sand tillsätts är vattenmängden oförändrad och man får en minskad flytförmåga. I golvspackelmassa som börjat härda får inte ytterligare vatten tillsättas. Öppnad förpackning ska förslutas helt och produkten användas så snart som möjligt. Om LIP 215 används utan toppbeläggning med t.ex. klinker, kakel, vinyl eller liknande rekommenderas att ytan behandlas med t.ex. LIP Primer 54 eller en lämplig golvfärg. Vid uppbyggnad av golvlutning kan vattenmängden minskas med 10–20 %, beroende på lutning.