LIP 330 Reparationsbruk

Cementbaserat och slitstarkt snabbhärdande vägglagningsbruk.

LIP 330 är ett cementbaserat och slitstarkt snabbhärdande vägglagningsbruk. För användning både inomhus och utomhus.

5 kg - Varunummer 250060 , DB nr. 2270866
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C till +25 °C

Blandningsförhållande

1) 0,18-0,26 liter vatten/kg pulver.

2) 0,9-1,3 liter vatten/5 kg (säck).

Bearbetningstid

ca 15-20 min. vid 20 °C

Klar för beläggning

2–3 tim. vid 20 °C

Övermålningsbar

7 dygn vid 20 °C

Brandklass

A1

Skikttjocklek

0–80 mm

Materialåtgång

ca 1,6 kg/m²/mm

Kornstorlek

0,5 mm

Prov utfört med

SS/EN: 998-1

GEV EMICODE

EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Minst 9 mån. i oöppnad förpackning

Förvaring/arbetsmiljö

Minst 12 mån. i oöppnad förpackning

Konstruktioner

Underlag
Betong, cement och anhydritputs, tegel, lätt- och gasbetong m.m. Användningsområde: För reparationer och utfyllnad av hål, sprickor och ojämnheter i lagtjocklek mellan 0-80 mm i en arbetsgång. LIP 330 är fuktstabil men ska i våtrum efterbehandlas med godkänt tätskiktssystem.

Förbehandling
Underlaget måste vara stabilt och utan genomgående sprickor. Det ska rengöras noggrant från damm, olja, fett och andra släppmedel. Borttagningen ska göras med LIP Grundtvätt G1. Betonghud eller liknande slipas bort och dammsugas. Lösa partier avlägsnas. Släta/glatta ytor ruggas upp genom slipning/fräsning. Starkt sugande ytor förbehandlas med LIP Primer 54, utspädd med vatten i förhållandet 1:10.

Bruksanvisning
Rent kallt vatten blandas med pulver (se blandingsförhållande under tekniska data).
Pulvret tillsätts under kraftig omrörning, tills man får en smidig och homogen massa.
Blandningstiden är ca 2–3 min. Vänta ett par minuter och blanda igen, därefter är massan klar att användas.
LIP 330 kan appliceras med en slät stål- spackel. Vid spackling i tjocka skikt, kan man med fördel använda en murslev. När spacklet är halvhärdat, kan det skäras form-as och filtas ut efter behov.
OBS! Det rekommenderas att sträva efter en jämn temperatur på minst 15 °C under härdningsfasen. Vid låga temperaturer under 10 °C är det lämpligt att ytorna täcks och värms upp. Låga temperaturer förlänger och höga temperaturer förkortar bearbetnings- och härdningstiden. Direkt solljus, stark värme eller drag, ska bland annat undvikas, så att putsen inte torkar ut för snabbt.

Efterbehandling
Efter 2–3 timmar (20 °C) kan ytan vidarebearbetas. Ytan är först övermålningsbar efter 7 dygn.

Rengöring
Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Ej härdat material får inte hällas ut i avlopp då cementbaserat material även härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

Förpackning
Plastlaminerade papperspåsar på 5 kg.
Ska förvaras torrt.

Färg Grå.

Allmänt
LIPs produkter genomgår löpande såväl intern som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.