Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 330 Reparationsbruk

Cementbaserat och slitstarkt snabb-härdande vägglagningsbruk.

LIP 330 är ett cementbaserat och slitstarkt snabbhärdande vägglagningsbruk. För an­vändning både inomhus och utomhus.

5 kg - Varunummer 250060
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C til +25 °C. 

Blandningsförhållande

0,18-0,26 liter vatten/kg pulver motsvarar 0,9-1,3 liter vatten/5 kg säck.

Bearbetningstid

Ca. 15-20 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Klar för beläggning

2–3 timer vid 20 °C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Klar för full belastning

7 dygn vid 20 °C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Brandklass

A1.

Skikttjocklek

0–80 mm.

Materialåtgång

ca 1,6 kg/m²/mm.

Kornstorlek

0,5 mm.

CE-märkning

SS/EN: 998-1.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 9 månader i oöppnad förpackning. Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna. 

Konstruktioner

Underlag

Gjutna betong-väggar/däck äldre än 4 veckor. Slipsats äldre än 2 veckor. Lättklinkerbetongelement med en fukthalt på upp till 8%. Tegel, murbruk, råbetong, cementputs, lätt- och gasbetong m.m.

 

Förbehandling  

Underlaget skall vara bärkraftigt och fritt från genomgående sprickor. Det ska vara rengjort från separationsmedel som damm, olja, fett, vax och utfällningar. Ytligt slam slipas bort. Kalk-, fett- och tvålrester avlägsnas med LIP K10 Eco Clean Klinkerrent/LIP G10 Eco Clean Grundrent.

Befintliga färgskikt och vinyl slipas med sandpapper. Alternativt kan du använda LIP Super Primer. (se datablad).

Om betongytan är porös på grund av ytslamma slipas och dammsugs den noga före applicering. Slä­ta-/glatta ytor slipas innan applicering.

En primning ska alltid göras för att sluta porer­na och binda damm.

Sugande underlag inomhus primas med LIP Pri­mer 54, utspätt som 1 del primer och 10 delar vatten.

Organiska underlag primas med koncentrerad LIP Primer 54. För mer information läs TDS eller förpackningen för LIP Primer 54.

Förbehandla starkt absorberande underlag utomhus med förvattning eller blandning av slamma.

 

Bruksanvisning

LIP 330 blandas i förhållandet 0,18–0,26 liter rent, kallt vatten per kg pulver, motsva­rande 0,9-1,3 liter vatten per 5 kg säck.

Pulvret tillsätts under kraftig omrörning tills man får en smidig och homogen massa. Blandningstiden är 2–3 min. Efter att den har fått vila i ett par minuter rör du lång­samt i massan igen. Den är sedan klar att använda.

Användningsområde: för reparationer och utfyllnad av hål, spackling i skikttjocklek 0-80 mm. LIP 330 är fukttålig, men i våtrum ska det användas ett godkänt våtrumssystem. LIP 320 kan appliceras med en slät stålspackel.

Om spacklet används i tjocka skikt kan man med fördel använda en brukslev. När spacklet har härdat till hälf­ten kan det skäras, formas och jämnas ut efter behov.

 

Efterbehandling

Efter 2-3 timmar (20 °C) kan ytan bearbetas ytterligare. Först efter 7 dagar kan du måla ytan.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt.

OBS! Ej härdat material får inte hällas ut i avlopp då cementbaserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Emballage

Plastlaminerade papperspåsar på 5 kg.

Ska förvaras torrt.

 

Färg

Grå.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

  • Det rekommenderas att sträva efter en jämn temperatur på minst 10 °C under härdningen. Vid låga temperaturer under 10 °C rekommenderas täckning och uppvärmning.
  • LIP 330 kan appliceras utomhus och inomhus vid temperaturer över 10°C. För snabb torkning av spackelskiktet, t.ex. genom direkt solljus, stark värme eller drag, måste undvikas.
  • Låga temperaturer förlänger och höga temperaturer förkortar bearbetnings- och härdningstiden.
  • Tillsätt aldrig mer vatten efter det att fästmassan har börjat härda.
    Överdosering av vatten medför lägre styrka och krympningar.

 

Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

 

Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.