Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

Förkorta byggtiden genom att spärra kvarvarande restfukt med LIP 95 DPM!

Med hjälp av LIPs nyaste tillskott i produktportföljen, LIP 95 DPM Fuktspärr, kan du belägga golvytan trots höga halter av kvarvarande restfukt i underlaget. LIP 95 DPM möjliggör att golvbeläggning kan läggas på underlag med upp till 95% RF, vilket innebär att byggtiden kan kortas avsevärt!

 

LIP 95 DPM är en färdigblandad fuktspärr och primer avsedd att blockera betongens kvarvarande rest- och byggfukt från att transporteras upp i golvspackel och golvlim. Produktens korta torktid gör det möjligt att både fuktspärra och applicera nästa skikt samma dag. LIP 95 DPM är endast avsedd för inomhusbruk.

 

LIP 95 DPM är ett vattenbaserat alternativ till konventionella epoxiprodukter – ett bättre val för miljön och för dig som användare. Att den är vattenbaserad innebär även att inga särskilda utbildningar krävs för att arbeta med denna produkt.

 

Produkten är EC1 plus certifierad för ett bättre inomhusklimat, vilket innebär att den avger mycket låga emissioner (utsläpp). Detta är bra för både dig som arbetar med produkten men även för de som sedan ska bo eller vistas i rummet.

 

” På LIP jobbar vi ständigt med att utveckla vårt sortiment för att hjälpa våra kunder att effektivisera sina byggprojekt.

Med vårt senaste tillskott LIP 95 DPM Fuktspärr både förkortar och förenklar vi byggprocessen för de som ska lägga golv på ny betong med kvarvarande restfukt - och minskar därmed kostnadsdrivande väntetider”.


- Jenny Lundegård, Head of Product Management and Technical Services, LIP Nordic.

 

Läs mer.