Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 220 Avjämningsmassa

Cementbaserad, självnivellerande golvspackelmassa

LIP 220 Självnivellerande avjämningsmassa används för nivellering, upprätning och finspackling av betong, slipsats, natursten, keramik, klinker, stabilisering av golvspånskiva. På metall, gjutasfalt, epoxi och liknande kan LIP 220 appliceras när underlaget först har primats med LIP Supergrund. Från 2 mm till önskad skikttjocklek. Kan användas tillsammans med golvvärme.

 

LIP 220 kan inte användas utomhus. I vatten-/fuktbelastade områden ska LIP 220 efterbehandlas med ett god­känt tätskiktssystem.

20 kg - Varunummer 240023
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Blandningsförhållande

0,2 liter vatten per kg pulver, motsvarande 4 liter vatten/20 kg säck

Bearbetningstid

20-30 min. vid 20°C

Gångbar

Efter ca. 45-60 min. vid 20°C

Klar för plattsättning

Efter ca. 2 timmar vid 20°C

Klar för tätbeläggning

Efter min. 12 timmar vid 20°C

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C

Materialåtgång

Ca 1,8 kg per m2/mm

Densitet

Ca 2 kg/liter uppblandad

Tryckstyrka

30–35 N/mm2

Flytegenskaper

DS/EN-12706: 135-145mm

Prov utfört med

SS/EN 13813: CT-C25-F6

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 6 månader i oöppnad förpackning

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 månader i oöppnad förpackning

Konstruktioner

LIP 220 blandas i förhållandet 0,20 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 4 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par minuter rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Den färdigblandade spackelmassan hälls ut på golvytan. Man ska alltid börja i det område där det tjockaste skiktet ska appliceras ut. LIP 220 är enkel att applicera också i mindre skikttjocklekar med tandspackel eller slät spackel och flyter så bra ihop att man normalt inte behöver göra någon efterspackling eller slipning. Om golvspacklet efterbehandlas med färg eller liknande rekommenderas att en LIP Piggrulle används så att ytan blir helt jämn. LIP 220 kan också appliceras med pump.

 

OBS! Om man exempelvis avslutar med epoxi eller annan tät beläggning, ska det som minst göras en indikativ fuktmätning för att avgöra om fuktinnehållet ligger under 85 % RF. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/härdningstiden. En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ökar risken för slam- och sprickbildning. Spackelmassan ska under härdning skyddas mot värmepåverkan, bland annat golvvärme samt direkt solstrålning och drag mm.

 

Spackelmassan får inte täckas med plast under härdning. LIP 220 kan bearbetas vid temperaturer mellan 10 °C och 25 °C. Vid spackling av skikttjocklekar över 8 mm kan upp till 6 kg ugnstorkad kvartssand 0,3–1 mm tillsättas 20 kg LIP 220. När sand tillsätts är vattenmängden oförändrad och man får en minskad flytförmåga. I golvspackelmassa som börjat härda får inte ytterligare vatten tillsättas. Öppnad förpackning ska förslutas helt och produkten användas så snart som möjligt. Om LIP 220 används utan toppbeläggning med t.ex. klinker, kakel, vinyl eller liknande rekommenderas att ytan behandlas med t.ex. LIP Primer 54 eller en lämplig golvfärg.

 

Vid uppbyggnad av golvlutning kan vattenmängden minskas med 10–20 %, beroende på lutning.