Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 248 Reparationsspackel

För utom- inomhusbruk cement­baserad spackelmassa för väggar och golv

LIP 248 är en slitstark cementbaserad och snabbhärdande spackelmassa för väggar och golv, som används för reparation och spackling av hål, sprickor och ojämnheter på betong, cementputs, terrazzo, murverk, trappor, trappavsatser osv. Den kan också användas som fallfyllnadsbruk på golv- och väggytor från 2–50 mm i en arbetsgång. Vid lagtjocklek över 8 mm går det bra att blanda i upp till 50 % kvartssand (0,3–1 mm) i LIP 248.

 

LIP 248 kan användas både inomhus och utomhus med tillskjutande markfukt och fuktbelastade ytor. LIP 248 rekommenderas inte för svaga, lätta och porösa ytor som gasbetong och kalkbaserade underlag m.m. LIP 248 kan användas som underlag för kakel och klinker samt för färg och annan typ av golvbeläggning. LIP 248 kan också användas som slitlager i områden utan hård belastning. Avjämningsmassan kan slätas till och glättas, och är i allmänhet väldigt lätt att bearbeta. Den spricker inte och är klar för beläggning efter 2–3 timmar (20 °C).

15 kg - Varunummer 100365
Tekniska data
Arbetstemperatur

10°C – 25°C

Blandningsförhållande

2,7–3,0 l vatten till 15 kg LIP 248

Bearbetningstid

Ca 15–20 minuter vid 20 °C

Gångbar

Ca 2–3 timmar vid 20 °C

Klar för plattsättning

Efter ca 24 timmar vid 20 °C

Klar för tät beläggning

När helt torrt, vanligtvis efter 5–7 dagar vid 20 °C

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C

Materialåtgång

Ca 1,6 kg per m²/mm

Densitet

Ca 1,8 kg/liter uppblandad

Tryckstyrka

30-35 N/mm²

Prov utfört med

DS EN 13813: CT-C30-F8

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring

Min. 12 månader i oöppnad förpackning

Konstruktioner

Blanda 2,7–3 liter rent, kallt vatten med 15 kg LIP 248. Under kraftig omrörning tillsätts pulvret, till en homogen och smidig spackelmassa utan klumpar, med en maskinvisp eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par min. rörs den upp igen, nu är den klar att användas. LIP 248 kan appliceras med slätspackel, när spacklet är ¨halvhärdat¨ kan den formas/ sicklas ner till önskad tjocklek och därefter glättas eller filtas efter behov.

 

Observera! LIP 248 bearbetas utom-/inomhus vid temperaturer mellan +10°C och +25°C. Vid temperatur under +10° C ska ytorna täckas in och värmas upp. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetningstiden. Spackelmassan ska skyddas mot snabb torkning pga. drag, hög omgivningstemperatur, solljus mm. Vid användning utomhus ska spacklet härda i minst 7 dygn med en temperatur över +10° C innan det utsätts för frost.