Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Supergrund

Kvartssandsmodifierad specialprimer

LIP Supergrund är en kvartssandsmodifierad specialprimer för olika typer av underlag. Används i samband med plattsättning/spackling av väggar och golv där extra stora krav ställs på vidhäftning.

1 kg - Varunummer 80520
3 kg - Varunummer 80513
12 kg - Varunummer 80506
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C - +30 °C

Torktid

Ca 1 timme beroende på temperatur och underlag

Materialåtgång

På icke sugande underlag ca 250–300 g/m2.

På sugande underlag ca 250–300 g/m2(förtunnad med vatten 1:1 eller 1:2).

På råbetong/ojämna och håliga underlag (oförtunnad beroende på underlag) ca 800–1 200 g/m2.

Förvaring/tekniska data

Min. 24 mån. i oöppnad förpackning

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 mån. i oöppnad förpackning

Konstruktioner

På icke sugande underlag används LIP Supergrund oförtunnad. På sugande underlag kan LIP Supergrund förtunnas med vatten 1:1 eller 1:2, beroende på uderlagets sugförmåga.

 


LIP Supergrund appliceras med pensel/ kvast eller rulle.