Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 300 Väggspackel

Cementbaserad spackelmassa

För spackling, reparation och justering av väggar av betong, cementputs och stark kalkputs samt tegel. 0–10 mm per skikt.

20 kg - Varunummer 250008
Tekniska data
Arbetstemperatur

5 °C – 30 °C

Blandningsförhållande

6 liter vatten till 20 kg

Bearbetningstid

Ca 3 timmar vid 20 °C

Härdningstid

Ca 12–24 timmar vid 20 °C

Skikttjocklek

0-10 mm

Brandklass

A1

Materialåtgång

Cirka 1,6 kg/m²/mm

Prov utfört med

SS/EN: 998-1

EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 24 månader i oöppnad förpackning

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 månader i oöppnad förpackning

Konstruktioner

LIP 300 blandas i förhållandet 0,3 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 6,0 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par minuter rörs den upp igen, nu är den klar att användas.

 

Därefter appliceras LIP 300 med spackel i en skikttjocklek på upp till 10 mm i ett arbetsmoment. Eventuell efterspackling och slipning utförs när spackelskiktet har härdat. Vill man ha en annan yta kan man t.ex. finputsa ytan eller använda en roller för att skapa struktur.

 

LIP 300 kan användas utomhus och inomhus vid temperaturer över 5 °C. Direkt solljus, stark värme eller drag ska undvikas, så att väggspacklet inte torkar ut för snabbt. Låga temperaturer förlänger och höga temperaturer förkortar bearbetnings- och härdningstiden.