Fogmassa

Fogning av kakel och klinker

 

Man väljer fogmassan med hänsyn till fogens krav på hållbarhet, kakeltyp, konstruktion m.m. LIPs sortiment av fogmassor täcker från normalbelastade till hårdbelastade områden, inom och utomhus samt hårda eller flexibla fogar.

9 Produkter