Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Sanitetstvätt S1

Milt desinficerande rengöringsmedel.

LIP Sanitetstvätt S1 är ett lättsyrat desinficerande rengöringsmedel som kan användas för daglig rengöring av handfat, keramik, sanitetsinstallationer, rostfritt stål m.m.

1 liter - Varunummer 400021
Tekniska data
Dosering

0,5-1 liter LIP Sanitetstvätt S1 till 10 liter vatten.

Innehåll

Dikarboxylsyra, alkoholetoxylat-tridecylalkohol, isopropanol, doft. Ska inte blandas med klorhaltiga produkter. Mindre än 5 % nonjoniska ytaktiva ämnen, kvartära ammoniumföreningar, parfym. PR.-nr. 2020030. 
PH-värde: Koncentrat: 2,3. Brukslösning: Ca 4,1.

Förvaring

12 mdr. i oöppnat emballage.

Förvaras frostfritt i väl tillsluten originalför­packning.

Konstruktioner

Egenskaper

LIP Sanitetstvätt S1 är tack vare sitt låga pH-värde effektivt mot lättare kalkavlagringar.
Vid kraftigare kalkavlagringar rekommenderas LIP K10 Eco Clean Klinkerent.

 

Bruksanvisning

LIP Sanitetstvätt S1 är ett lättsyrat desinficerande rengöringsmedel som kan användas för daglig rengöring av handfat, keramik, sanitetsinstallationer, rostfritt stål m.m.

LIP Sanitetstvätt S1 ska inte användas på terrazzoplattor, emaljerade produkter, marmor eller annan kalkbaserad natursten, murbruk eller till avkalkning av kaffebryggare, tvätt- eller diskmaskiner. Ska inte blandas med produkter som innehåller klor.

Se LIP Skötsel och underhåll broschyren.

 

Emballage

1 ltr. plastflaska.

Förvara frostfritt, ordentligt stängd i originalförpackning.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.