Välj produkt
Area
Spill
%
Kommentar

LIP Limbruk

För limning av lättbetong och element, med bra vidhäftning och liten krympning samt grovspackling och grundputs