Spacklar

4 mm - Varunummer , DB nr. 2797397
6 mm - Varunummer , DB nr. 2797405
8 mm - Varunummer , DB nr. 2797413
10 mm - Varunummer , DB nr. 2797421
Tekniska data