Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Primer 54

Universalprimer.

LIP Primer 54 är en vattenbaserad akryldispersion för primning/grundning av underlag innan kakelsättning, spackling med LIP golv-/väggspackel och fasadsystem samt ingår i LIP olika tätskitssystem för att öka vidhäftningen, kan även användas för grundning innan målning. Den sluter också porerna och binder damm. LIP Primer 54 kan appliceras på både organiska och icke organiska underlag och har efter torkning en vattenavvisande effekt.

1 liter - Varunummer 90543
2,5 liter - Varunummer 3856606
10 liter - Varunummer 3856614
Tekniska data
Torktid

Cirka 1 timme vid 20 °C.

Materialåtgång

Cirka 0,1–0,2 liter primer/m², beroende på underlaget.

Materialåtgång

På råbetong: 1 del Primer 54 och 1 del vatten.

På sugande underlag: 1 del Primer 54 och 3 delar vatten

På mycket sugande underlag: 1 del Primer 54 och 10 delar vatten

På icke sugande underlag: 1 del Primer 54 med 1/2 del vatten

Sluta porer: 1 del Primer 54 och 3 delar vatten

Oorganiska material: Oförtunnad

I anslutning till LIP tätskiktssystem: se respektive system eller lip.dk

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Vid frostfri förvaring är­ hållbarheten min. 24 mån.

Konstruktioner

Underlag

Gjutna betongväggar och betonggolv som är äldre än 4 veckor, slipsats äldre än 2 veckor. Lättbetongselement med max. fukthalt på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydritgolv med en fukthalt på max. 0,5 %.

Cementbaserat spackel, gipsskivor, våtrumsgips, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsskivor.

I ej fuktbelastade utrymmen rekommenderas LIP Supergrund primas/grundmålas på svåra underlag, såsom metall, epoxi, keramiska plattor, natursten och liknande.

 

Förbehandling

I ej fuktbelastade utrymmen rekommenderas LIP Supergrund primas/grundmålas på svåra underlag, såsom metall, epoxi, keramiska plattor, natursten och liknande.

 

Bruksanvisning

LIP Primer 54 blandas med rent, kallt vatten i ett förhållande beroende på underlaget. Måste skakas före användning. För porförsegling och dammbindning, späd LIP Primer 54 med vatten i förhållandet 1:3. På högsugande underlag vid läggning i tunna lager eller där spacklet i efterhand önskas målat kan det vara fördelaktigt att grunda underlaget i 2 omgångar för att undvika hål/luftbubblor i spacklet enligt följande procedur. Det första lagret späds 1:5 och det andra lagret appliceras på substratet outspätt. Vid användning av LIP golvspackel ska grundning utföras enligt följande:

  • På råbetong späds 1 del LIP Primer 54 med 1 del vatten.
  • På sugande underlag späds LIP Primer 54 med 3 delar vatten.
  • På icke-absorberande underlag, späd 1 del LIP Primer 54 med 1/2 del vatten.
  • På starkt sugande underlag: 1 del Primer 54 och 10 delar vatten.

Vid användning i Lips våtrumssystem följ gällande:

LIP System 27 Monterad med LIP 1K/2K Folielim och fästmassor:

Oorganiska underlag, späd LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 10 delar vatten.

Organiska material används koncentrerad LIP Primer 54.

Glasfibergips används koncentrerad LIP Primer 54.

Fibergips och kalciumsilikatskivor späder LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 5 delar vatten.)

LIP System 27 Monterad med LIP 745 och VS 30:

Oorganiska underlag, späd LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 10 delar vatten.

Organiska material används koncentrerad LIP Primer 54.

Glasfiber- och Fibergips och kalciumsilikatskivor späder LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 5 delar vatten.)

LIP System 17:

Oorganiska underlag, späd LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 10 delar vatten.

Organiska material används koncentrerad LIP Primer 54.

Glasfiber- och Fibergips och kalciumsilikatskivor späder LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 5 delar vatten.)

LIP System 15:

Oorganiska underlag, späd LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 10 delar vatten.

Organiska material används koncentrerad LIP Primer 54.

Glasfibergips används koncentrerad LIP Primer 54.

Fibergips och kalciumsilikatskivor späder LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 5 delar vatten.)

LIP System 16:

Används endast på betong ytor med tillskjutande markfukt då späd LIP Primekr 54 i förhållandet 1 del primer till 10 delar vatten.

LIP Primer 54 appliceras med en borste/kvast eller pensel i ett jämnt tunt lager och måste torka till en klar hinna innan efterföljande arbete påbörjas. LIP Primer 54 torkar långsamt när temperaturen är låg och den relativa luftfuktigheten är hög. LIP Primer 54 kan bearbetas vid temperaturer över 5°C.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten, varmvatten rekommenderas, innan primern är torr.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.