Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Glasfibernät 105 GN

Extra drag- och rivtålig, spricköverbryggande glasfiberväv som tilläggsarmering för avjämningsmassor, fästmassa, spackelmassor och puts.

25 m - Varunummer 33008
Tekniska data
Förpackning

25x1 m rulle.

Arbetstemperatur

+5 °C - +30 °C.

Vikt

rulle: 13,5kg/kg).

m²: Ca 540g /m².

Material

Glasfiber.

Förvaring/tekniska data

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning. Ska förvaras stående.

Konstruktioner

Underlag

Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än 8 veckor. Lättbetongelement. Tegel, puts och lättbetong. Anhydridgolv med fuktinnehåll på upp till 0,5 %. Regelkonstruktioner enligt gällande standard. Cementbaserad spackelmassa, gipsskivor, våtrumsgips, fibergipsskivor, cementbaserade våtrumsskivor.

LIP Supergrund (OBS - ej på fuktbelastade golvytor) ska användas metal, gjutasfalt , epoxy, keramik, natursten och liknande underlag.

 

Förbehandling

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor.

Fritt från damm, smuts, olja, fett och vax och andra skiljeämnen mm.

Rengöring av kalk, fett, tvålrester och liknande görs med LIP K1 Klinkerrens/LIP G1 Grundrens.

Befintliga målade ytor (ej epoxi) och vinyl mattas ner med sandpapper. Alternativt används LIP Supergrund (se datablad). Befintliga färgskikt (ej epoxi) och vinyl mattas ner och tvättas med LIP G1 Grundrens. Vid andra släta och täta underlag används LIP Supergrund som appliceras ett lager med pensel/roller.

Torktiden är cirka 1 timme vid 20°C.

Vid starkt sugande underlag inomhus bör ytan primas med LIP Primer 54 Koncentrera Lättbetong: 1 del primer och 10 delar vatten.

Gipsskivor, fibergips och träunderlag: Konserterad/oförtunnad primer.

Övriga underlag se Primer 54 produktblad.

Starkt sugande underlag utomhus skall förvattnas (ej fritt vatten).

 

Bruksanvisning

LIP Fibernät ska läggas på hela golvytan och avslutas ca 20 mm från väggar och med utklipp för ex avloppssrör, ytterhörn, pelare etc.

Nätet ska överlappas minst 50 mm. På träbjälklag ska nätet fästas med t ex häftklammer utmed kanterna för att ligga dikt an mot t ex spånskiva.

På övriga underlag ska nätet ligga plant innan flytspackling utförs, (små klickar av handspackel kan hjälpa till att hålla nätet på plats.)

På vägg ska nätet överlappa minst 50 mm.

Vid spacklingar över 5 mm rekommenderar vi att använda LIP Kantband med tejp (artikel 30601035) så att spacklet inte har direktkontakt med väggar eller fasta konstruktioner.