Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 756 Linoleumlim

Linoleum lim med kraftigt våthugg.

LIP 756 är ett vattenbaserat lim för våtlimningav linoleum och textilmattor med baksida av typ filt eller juteväv, ej skum- eller PVC-baksida, på sugande underlag som t ex betong, träfiberplattor och cementbaserade avjämningsmassor. LIP 756 har ett kraftigt våthugg och når snabbt en hög styrka.

10 liter - Varunummer 610024
Tekniska data
Typ

Vattenbaserad co-polymer dispersion.

Användningstemperatur

18-25°C.

Torrhalt

Ca. 75%.

Densitet

Ca. 1,3 kg/liter.

Emissioner

M1.

Klar för beläggning

5-15 min. beroende på temperatur, luftfuktighet och underlag. Alla torktider är baserade på 50% RF och en temperatur på 20°C.

Förvaring

12 mån. i oöppnad förpackning vid sval förvaring. Lagras frostfritt.

Materialåtgång

Linoleum - 3,5 m²/liter.
Nålfilt - 3-4 m²/liter.
Textil - 4 m²/liter.
Kork - 3-4 m²/liter.

Konstruktioner

Underlag/förutsättningar

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor, rengörs noggrant från damm, olja, fett och andra skiljeämnen. Limmet appliceras med limspridare på sugande underlag. Appliceringstemperatur för lim och underlag bör ha en temperatur på 18 °C - 25 °C. Underlaget får ej överstiga 90% RF samt luftfuktigheten bör ej överstiga 65% RF.

OBS! Följ golv tillverkarens anvisningar.

Kontakta LIP Sverige vid användning av alkalispärr av sedd att stoppa den kapillära fuktvandringen. Vid användning av anhydridspackel (gipsbaseradespackel) kontakta gällande material leverantör. Vid betong med lågt VCT-tal, under 0,43, i betongen kontakta LIP Sverige.

 

Förbehandling

Vid behov rengörs ytorna med LIP K10 Eco Clean Klinkerrent eller LIP G10 Eco Clean Grundrent. Slamskikt slipas bort och dammsugs. Lösa delar tas bort. Vid spackling, följ spackelleverantörens anvisningar för att uppnå rätt förutsättningar.

 

Bruksanvisning

Följ golvtillverkarens anvisningar. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst 18 °C. Rör alltid om limmet, på golv appliceras limmet med en limspridare.

På sugande underlag:

  • Lägg våderna direkt i det våta limmet.
  • Därefter justeras våderna på plats och gnids fast.
  • Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
  • För bästa resultat använd en mattvält.


Limning på icke-sugande underlag med täta beläggningar:

För bästa resultat rekommenderas en spackling av golvet på minst 1,5 mm beroende på golvavjämningsmassa,låt spacklet torka helt.

  • Limmet appliceras med en limspridare.
  • Lägg våderna direkt i det våta limmet och gnid fast.
  • Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta ärgod.
  • För bästa resultat använden mattvält.

 

Efterbehandling

Smälttråd ska inte monteras före det att limmet är genomhärdat och linoleumvådernas rörelser har upphört. Normalt efter 1-2 dagar.

 

Färg

Ljusbeige. Härdatlim, Beige.

 

Rengöring

Lim på hud tvättas bort med vatten och tvål. Verktyg rengörs med vatten medan limmet ännu är vått. Intorkat lim avlägsnas mekaniskt eller löses med T-röd eller limtvätt.

 

Förpackning

10L plasthink.

 

Allmänt

LIPs produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.