Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Flyttillsats

LIP Flyttillsats för LIP Multifog och LIP Fogmassa.

LIP Flyttillsats används som tillsats till LIP Fogmassa och LIP Multifog, när det finns önskemål om ett lättflytande fogbruk.

När LIP Flyttillsats tillsätts blir fogmassan särskilt lämplig för fogning av större ytor. Dessutom får man en mer kompakt fog­massa som gör det enklare att fylla fogarna helt.

50 g - Varunummer 702019
250 g - Varunummer 702026
Tekniska data
Bearbetningstid

Ca. 1 timme vid 20°C.

Härdningstid

Fogmassan kommer att vara gångbara efter ca. 12 timmar och fullt belastningsbar efter 7 dygn vid 20 °C.

Förvaring

Min. 12 mån. i oöppnat emballage. Förvaras frostfritt.

Konstruktioner

Bruksanvisning

LIP Flyttillsats tillsätts till fogmassan, som rörs i minst 2 minuter tills den får en homo­gen konsistens. Fogmassan ska vila i 5 mi­nuter och därefter röras om på nytt. För att förenkla fogningen rekommenderas att fukta kakelytan med en urvriden svamp innan fogmassan appliceras. Fogmassan appliceras på kaklet med en mjuk gummiskrapa, ett fogbräde eller liknande. För att undvika luftblåsor är det viktigt att fogarna fylls helt. När fogen satt sig och har blivit matt tas överskjutande fogmassa bort med en urvriden svamp el­ler ett tvättbräd eller liknande. Rengöringen görs diagonalt över fogarna, så att man bara lämnar kvar en ganska tunn ”foghin­na” och vattenfilm. När fogen satt sig kan detta poleras/torkas bort med en torr trasa. Eller om så krävs, tas det bort med LIP K10 Klinkerrent dock först efter 12 timmar när fogen har torkat. LIP Flyttillsats förändrar inte fogens färg.

Observera dock att sugande kakelkanter, olika förhållanden mellan vatten och ce­ment, ojämn torkning samt fukt i under­laget, kan leda till att fogen missfärgas! Eventuell missfärgning minskar med tiden.

OBS! LIP Flyttillsats är endast lämpligt som tillsats till fogmassa på golv med hård­bränd klinker/granitkeramik!

Vid användning av LIP Flyttillsats krävs 100 % fästning av plattorna för att undvika att fogen sjunker.

 

Emballage

Påse à 50 g. som är anpassad till 5 kg. fogmassa. Påse à 200 g. som är anpassad till 20 kg. fogmassa.

 

Färger

I pulverform: Vit.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.