Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Våtrumsspackel

Färdigblandat lättspackel med hög fyllnadsgrad

LIP Våtrumsspackel är ett färdigblandat lättspackel med hög fyllnadsgrad. Den kan användas i våtrum till utspackling och bredspackling av tak och väggar av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, mm.

 

LIP Våtrumsspackel är lätt att applicera och slipa. LIP Våtrumsspackel kan efter genomtorkning övermålas med de flesta dispersions- och alkydfärger.

10 liter - Varunummer 30082
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5C - +30C

Materialåtgång

1 m2 / liter/mm

Skikttjocklek

0-3 mm / lager

Kornstorlek

Max. 0,3 mm

Torktid

Yttorr: Ca 8-10 tim. v. 20 C

Gennemtør: Ca 24 tim v. 20 C

Förvaring

Min. 12 mån. i obruten förpackning

Konstruktioner

Alla ytor skall vara rengjorda och fria ifrån lösa partiklar och damm. LIP Våtrumsspackel appliceras för hand med en spackel i 0-3 mm i skikttjocklek. Vid tjocklek över 3 mm skall spackelmassan påföras i flera omgångar. Spackelmassan skall vara genomtorr innan ett nytt lager appliceras. Om spackelmassa utsätts för direkt vattenpåverkan, skall den efterbehandlas med våtrumsfärg enligt leverantörens anvisningar. Spackelmassan får inte utsättas för direkt vattenbelastning.

 

Åtgång: 1 lit./m2 /mm. laggtjocklek. Rengöring av verktyg görs med vatten innan spackelmassan har torkat. LIP Våtrumsspackel skall förvaras torrt, svalt och frostfritt.