Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Våtrumsspackel

Finkornig spackelmassa till våtrum.

LIP Våtrumsspackel är en färdigblan­dat lättspackel och finkornig med hög fyllnadsgrad. Den kan användas i våtrum till utspackling och bredspackling av tak och väggar av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, mm.

 

LIP Våtrumsspackel är lätt att applicera och slipa. LIP Våtrumsspackel kan efter genomtorkning övermålas med dom flesta dispersions- och alkydfärger.

10 liter - Varunummer 30082
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C - +30 °C.

Materialåtgång

1 m² / liter/m²/mm.

Skikttjocklek

0-3 mm i en arbetsmoment.

Kornstorlek

Upp till 0,3 mm.

Torktid

Yttorr: Ca. 8-10 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Gennemtorr: Ca. 24 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Förvaring/tekniska data

Min. 12 mån. i oöppnad förpackning. Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 mån. i oöppnad förpackning. Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Konstruktioner

Underlag

LIP Våtrumsspackel kan användas för spack­ling av lättbetong, betong, puts, gips etc. På gipsplattor och liknande rekommende­ras att man följer tillverkarens anvisningar för spackling av de här underlagen.

 

Förbehandling  

Underlaget skall vara hållbart och fritt från genomgående sprickor. Det måste vara rengjort från separationsmedel som damm, olja, fett, vax och utblåsningar. Slam på ytan slipas bort.

På mycket absorberande ytor inomhus, grunda med LIP Primer 54 i förhållandet 1:10

 

Bruksanvisning

LIP Våtrums­spackel appliceras för hand med en spackel upp till 3 mm i skikttjocklek. Vid tjock­lek över 3 mm skall spackelmassan påfö­ras i flera omgångar. Spackelmassan skall vara genomtorr innan ett nytt lager appli­ceras. Om spackelmassa utsätts för direkt vattenpåverkan, skall den efterbehandlas med våtrumsfärg enligt leverantörens an­visningar. Spackelmassan får inte utsättas för direkt vattenbelastning.

 

Rengöring

Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har torkat. Torkat spackel rengörs meka­niskt eller genom blötläggning i varmt vatten. Spackel på huden rengörs med tvål och vatten.

 

Emballage

10 liter plasthink. Skall förvaras torrt och frostfritt.

 

Färg

Blå.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

  • LIP Våtrumsspackel skall förvaras torrt, svalt och frostfritt.
  • För tidig applicering av nästa skikt ökar risken av nästa lager ökar risken för krympning och sprickbildning.

Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.