LIP VS 30 Vattentätningsmembran

En färdigblandad enkomponent flytande tätskikt för våtutrymmen

LIP VS 30 används för vattentätning av golv och väggar med keramiska plattor eller natursten i våtutrymmen. Vattenavvisande effekt.

 

Förpackning:
3 och 12 kg i plasthink

3 kg - Varunummer 80032 , DB nr. 8440174
12 kg - Varunummer 80049 , DB nr. 8440182
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10°C - +30°C

Materialåtgång

I de områden där en skikttjocklek på minst 1 mm krävs går det åt 1,73 kg/m2. Detta överensstämmer med tillämpliga byggregler, SBI-instruktioner osv.

 

I de områden där endast ett vattentätt skikt krävs, måste skiktets tjocklek vara minst 0,58 mm vid en förbrukning av 1 kg/m2. Till System 17 och radonskydd, applicera minst 1,5 kg/m2.
Se broschyren för radonskydd för mer information.

Torktid 1:a skiktet

1–2 timmar vid 20 °C

Torktid 2:a skiktet

8–16 timmar vid 20 °C

Torktid före vattenbelastning

7 dygn vid 20 °C

Klar för plattsättning

Efter 8-16 timmar vid 20 °C

Vidhäftningsstyrka på betong

0,8–1,2 N/mm2

Förvaring/tekniska data

Vid torr och frostfri förvaring är hållbarheten minst 24 månader.

Förvaring/arbetsmiljö

Vid torr och frostfri förvaring är hållbarheten minst 24 månader.

Konstruktioner

Applicering/materialåtgång se respektive monteringsanvisning.

 

Torkningstiden på det första lagret är 1–2 timmar.

Torkningstid för andra lagret är 8–16 timmar, beroende på temperatur och fuktighet.

 

Arbetstemperaturen måste vara minst 10°C. Skikttjockleken får vara högst 2 mm för att undvika eventuell sprickbildning i membranet.