Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP VS 30 Vattentätningsmembran

En färdigblandad enkomponent flytande tätskikt för våtutrymmen

LIP VS 30 används för vattentätning av golv och väggar med keramiska plattor eller natursten i våtutrymmen. Vattenavvisande effekt.

 

Förpackning:
3 och 12 kg i plasthink

3 kg - Varunummer 80032
12 kg - Varunummer 80049
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10°C - +30°C

Materialåtgång

I de områden där en skikttjocklek på minst 1 mm krävs går det åt 1,73 kg/m2. Detta överensstämmer med tillämpliga byggregler, SBI-instruktioner osv.

 

I de områden där endast ett vattentätt skikt krävs, måste skiktets tjocklek vara minst 0,58 mm vid en förbrukning av 1 kg/m2. Till System 17 och radonskydd, applicera minst 1,5 kg/m2.
Se broschyren för radonskydd för mer information.

Torktid 1:a skiktet

1–2 timmar vid 20 °C

Torktid 2:a skiktet

8–16 timmar vid 20 °C

Torktid före vattenbelastning

7 dygn vid 20 °C

Klar för plattsättning

Efter 8-16 timmar vid 20 °C

Vidhäftningsstyrka på betong

0,8–1,2 N/mm2

Förvaring/tekniska data

Vid torr och frostfri förvaring är hållbarheten minst 24 månader.

Förvaring/arbetsmiljö

Vid torr och frostfri förvaring är hållbarheten minst 24 månader.

Konstruktioner

Applicering/materialåtgång se respektive monteringsanvisning.

 

Torkningstiden på det första lagret är 1–2 timmar.

Torkningstid för andra lagret är 8–16 timmar, beroende på temperatur och fuktighet.

 

Arbetstemperaturen måste vara minst 10°C. Skikttjockleken får vara högst 2 mm för att undvika eventuell sprickbildning i membranet.