Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Sanitetssilikon

Syrafri neutralhärdande.

LIP Sanitetssilikon är en högelastisk alkoholbaserad silikonfogmassa, som är särskilt lämplig för tätning och fogning i kök och badrum. LIP Sanitetssilikon är särskilt lämpligt för klinker, kakel, marmor, natursten och har en särskilt god vidhäftning på de flesta material, t.ex. metall, tegel, keramik, hårdplast/konstmaterial, glas, PVC och behandlat trä. Missfärgar inte natursten och marmor.

LIP Sanitetssilikon Sand
300 ml - Varunummer 31362
LIP Sanitetssilikon Vit
300 ml - Varunummer 31354
LIP Sanitetssilikon Råhvid
300 ml - Varunummer 31361
LIP Sanitetssilikon Pärlvit
300 ml - Varunummer 31357
LIP Sanitetssilikon Manhatten, ljusgrå
300 ml - Varunummer 31356
LIP Sanitetssilikon Grå
300 ml - Varunummer 31351
LIP Sanitetssilikon Koksgrå
300 ml - Varunummer 31359
LIP Sanitetssilikon Svart
300 ml - Varunummer 31353
LIP Sanitetssilikon Jasmin
300 ml - Varunummer 31358
LIP Sanitetssilikon Bahamabeige
300 ml - Varunummer 31355
LIP Sanitetssilikon Brun
300 ml - Varunummer 31352
LIP Sanitetssilikon Transparent
300 ml - Varunummer 31350
LIP Sanitetssilikon Beige
300 ml - Varunummer 31371 , DB nr. 2420805
LIP Sanitetssilikon Cementgrå
300 ml - Varunummer 31370
Tekniska data
Skinnbildning

Färgad: Ca. 8 min (@25°C, 50% relativ luftfuktighet).

Transparent: Ca. 8 min (@25°C, 50% relativ luftfuktighet).

Densitet

Färgad: 1,22 g/ml.

Transparent: 1,02 g/ml.

Shore A

Färgad: 19.

Transparent: 15.

E-modul 100%

Färgad: ca. 0,35 N/m².

Transparent: 0,25 N/mm².

Brottförlängning

Färgad: 500%.

Transparent: 550%.

Materialåtgång

Fogbredd i mm x fogdjup i mm = åtgång i ml/m.

Se åtgångsberäkning.

Fogrörelse

25%.

Arbetstemperatur

+5°C - +40°C.

Genomhärdning

Ca. 2-3 mm/24 timmar.

Temperaturbeständighet

-50°C till 120°C.

Tryckstyrka

1,20 N/mm².

Livsmedelsgodkänd

Enligt EN 1186, EN 13130 och CEN/TS 14234.

CE-märkning

DS EN 15651-1, DS EN 15651-2, DS EN 15651-3.

Emissioner

GEV EMICODE EC 1+.

Förvaring

18 mån. från produktionsdatum. Förvaras frostfritt.

Konstruktioner

Underlag

LIP Sanitetsilikon kan användas när underlaget är torrt, fast och fritt från släppmedel.
Om avfettning krävs ska det göras med T-Röd (alkohol eller etanol).

Här rekommenderas att göra ett vidhäftningstest för att fastställa produktens lämplighet på materialet.
Det krävs normalt ingen primning av underlaget.

 

Bruksanvisning

Före fogning med LIP Sanitetssilikon täcks kanterna och man säkerställer att en 3-punktshäftning inte kan uppstå.

Det kan man åstadkomma med t.ex. bottningstejp eller bottningslist. Bottningslist eller bottningstejp får inte primas. LIP Sanitetssilikon appliceras med silikonpistol på rena, torra och fettfria ytor. Fogarna fylls helt och inom 10 minuter kan ytan jämnas ut med en tvål-/vattenmättad fogpinne.

Ny, överskjutande massa tas bort med aceton eller rengöringsbensin. Härdad fogmassa tas bort med rakblad eller hobbykniv.

Utformning Fogarna ska vara fyllda och proportionerliga i förhållande till plattornas yta och deras användning. Fogen ska utformas så att den inte är djupare än plattorna och så att inget vatten kan samlas på ytan. Fogar längs vertikala gränser ska göras med en lutning bort från den vertikala ytan.

 

Rengöring

Verktyg rengörs och fogmassan tas bort med t.ex. aceton. Härdad fogmassa kan endast tas bort mekaniskt eller med silikonborttagare. Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

 

Emballage

300 ml patron. Skall förvaras torrt och frosttfritt.

 

Färg

Transparent, Vit, Pärlvit, Manhattan (ljusgrå), Grå, Råvit, Koksgrå, Svart, Bahamabeige, Brun, Jasmin och Sand.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

Fogmassan härdar långsammare vid låg temperatur och hög fuktighet.