Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Referencebruk

Kalkcementbaserad murbruk för murning av väggar och fogning

Till murning av väggar med tegelsten, kalksandsten, eller betonghålsten. För murning av bärande konstruktioner ute och inne. Till grovputs som därefter kan spacklas med LIP 300 Väggspackel och inomhus med LIP Finputs.

 

KC 50/50/700.

25 kg - Varunummer 100242
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C ­ +30°C

Blandningsförhållande

0,16 liter vand pr. kg pulver svarende til 4 liter vand pr. 25 kg sæk

Materialåtgång

Opmuring: Ca. 1 kg pr. sten

Fugning: 8­10 kg. pr. m²

Bearbetningstid

Ca. 3 timer

Tryckstyrka

Min. 10,3 Mpa efter 28 døgn ­ DS/EN 196

Kornstorlek

Op til 4mm

Full belastning

Efter 28 døgn ved 20°C

Skikttjocklek

Op til 20mm

Prov utfört med

DS/EN 998­-2

GEV EMICODE: EC 1PLUS - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 12 mdr. ved tør opbevaring

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 mdr. ved tør opbevaring

Konstruktioner

Maskinel blanding: Tørmørtel kræver effektiv blanding og der anbefales 10 min. dog højst 15 min. blandetid i lukket tvangsblander. Det giver de bedste mørtelegenskaber. Blandes i forholdet 0,16 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 4 liter vand pr. 25 kg sæk.

 

Ved mindre mørtelportioner kan der blandes med langsomgående boremaskine med piskeris – eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt. Efter udtømning fra blandemaskinen, må senere iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand ikke finde sted. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for 3 timer.

 

Til opmuring om vinteren kan mørtlen blandes med varmt vand op til 70°C. Undgå at tilsætte midler der sænker frysepunktet. Det er vigtigt at der kun anvendes sten med stor sugeevne – brug f.eks. opvarmede sten.

 

Mørtlens lave vandindhold gør det unødvendigt at beskytte murfladen efter opmuring. Det er dog fortsat nødvendigt at beskytte murfladen mod slagregnspåvirkning. Murkronen skal altid tildækkes og eventuelt isoleres ved arbejdets ophør.